Gęsia 33 miejsce pamięci!

Do Władz Warszawy!

My strażnicy pamięci i mieszkańcy Muranowa stanowczo protestujemy przeciwko stawianiu bloku na rogu al. Jana Pawła i Mordechaja Anielewicza, w miejscu, gdzie tuż spod powierzchni trawnika wychynęły fundamenty i piwnice przedwojennych kamienic żydowskiej ulicy Gęsiej. 

Cały teren warszawskiego Getta winien być otoczony należytą troską urbanistów i historyków, by zachować resztki przedwojennej zabudowy, świadectwo istnienia dzielnicy żydowskiej, brutalnie zgladzonej podczas wojny.

Obecna odkrywka jest bodaj jedynym poza ostańcami fragmentem zapomnianej historii stolicy.

Domagamy się zabezpieczenia odkrytych fundamentów i ich zadaszenia. Domagamy się również posadzenia nowych drzew naokoło, w miejsce tych brutalnie wyciętych. Niech to miejsce stanie się widomym znakiem i wspomnieniem naszych przodków i sąsiadów.

Niech stanowi lekcje historii dla przyszłych pokoleń i dowód naszego szacunku dla ofiar wojennej tragedii. Usuwanie z tego miejsca owych resztek zabudowań przedwojennych potraktujemy jako barbarzyństwo.

Niech Warszawę stać będzie na ów symboliczny gest pamięci!

IMG_20230331_113935833_HDR2.jpg


Przemysław Wiszniewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Przemysław Wiszniewski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...