Jako rodzic dziecka z niepełnosprawnością chcę mieć prawo do pracy zarobkowej będąc jednocześnie na świadczeniu pielęgnacyjnym jako opiekun osoby niepełnosprawnej.

Moi Drodzy.

Ze względu na ograniczona ilość znaków w tytule powtórzę główny zamysł naszej petycji, tak aby był dla wszystkich jasny. 

JAKO RODZIC DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CHCE MIEĆ PRAWO DO PRACY ZAROBKOWEJ JAKO FORMY DOROBIENIA BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE NA ŚWIADCZENIU PIELEGNACYJNYM

Jak wiemy, obecnie będąc opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i dostając od Państwa świadczenie pielęgnacyjne, nie można posiadać dochodu z wykonywanej pracy . Niestety świadczenie to

- raz nie jest wystarczający na przeżycie

- dwa blokuje nam podjęcie pracy zarobkowej na chociażby niepełny etat czy umowę zlecenie.

Wykorzystując obecną sytuację i wybory, chciałam tą petycją nagłośnić sprawę i nasze stanowisko w tej kwestii. Środowisko osób niepełnosprawnych nie jest roszczczeniowe, chcemy tylko mieć możliwość rozwoju i pracy bez przymusu rezygnacji czy to z pracy  jako formy dorobienia do świadczenia, czy to z przysługującego nam świadczenia. Opiekunem nadal jesteśmy bez względu czy jesteśmy aktywni zawodowo czy nie. Dwa wysokość świadczenia nie daje nam bezpieczeństwa finansowego i zmusza do porzucenia wykonywanego dotąd zawodu. To jest dla wielu rodziców patowa sytuacja, która należy rozwiać tak aby mogli pogodzić opiekę na chorym dzieckiem i pracę zawodową. Nie zamykając ich tym samym w domu. 

Zakres tematyki, która chcemy podjąć w rozmowach z przedstawicielami Rządu i Samorządu oraz środowisk ON to m.in

- praca w niepełnym wymiarze godzin jako forma dorobienia do świadczenia

- zakres i proporcje opłacanych składek przez Państwo i Pracodawcę 

- formy zatrudnienia

- żłobki i Przedszkola specjalne

- opieka wytchnieniowa nie tylko w teorii

- współpraca rodzic lekarz rehabilitant psycholog 

- broszura informacyjna  dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością oraz przyszłych rodziców ON

Wszystkie kwestie w rozbudowanej wersji znajdą się na grupie. 

Będę wdzięczna za wypełnienie petycji.

Zawalczmy razem. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ewa Kowalska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook