Popieram rodziców dzieci z niepełnosprawnością którzy chcą mieć prawo do pracy zarobkowej będąc jednocześnie na świadczeniu pielęgnacyjnym jako opiekun osoby niepełnosprawnej.

 

Temat petycji:

POPIERAM RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ , KTÓRZY CHCĄ MIEĆ PRAWO DO PRACY ZAROBKOWEJ JAKO FORMY DOROBIENIA BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE NA ŚWIADCZENIU PIELEGNACYJNYM

Petycję kieruję do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PETYCJĘ MOGĄ POPIERAC WSZYSCY, KTÓRYM NIE JEST OBCY LOS OPIEKUNÓW DZIECI I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Jak wiemy, obecnie będąc opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i dostając od Państwa świadczenie pielęgnacyjne (obecnie w 2022r. jest to kwota 2119zł), nie można posiadać dochodu z wykonywanej pracy określonej umową o pracę, dzieło czy zlecenie. Szczegółowe zasady kto może pobierać świadczenie pielęgnacyjne są określone ustawowo. Niestety świadczenie to

- nie jest wystarczające na przeżycie, biorąc pod uwagę koszt życia w średniej wielkości mieście (czynsz, media, produkty codziennej potrzeby) a przede wszystkim nie są wystarczające na leczenie i rehabilitację osoby tego wymagającej. 

- blokuje nam podjęcie pracy zarobkowej na chociażby niepełny etat czy umowę zlecenie, dzieło. Przez to, rodzic jest uzależniony od pomocy Państwa, zamknięty w domu a jego światem jest jedynie choroba dziecka.

- wypada z rynku pracy, często traci po kilku latach przerwy kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu (np. farmaceuta, położna, specjalista IT), które ciężko po kilku latach przerwy nadrobić.

- zamyka opiekuna w domu, izoluje od równoprawnego życia w społeczeństwie. Negatywnie wpływa na psychikę i uzależnia od pomocy państwa oraz zbiórek, pomocy obcych ludzi.

 

- statystycznie tym opiekunem jest kobieta, co powoduje że procentowo stanowią wyklucxoną większość na rynku pracy.

 

- na świadczeniu pielęgnacyjnym nie można podjąć nawet płatnych praktyk, być radnym, dostawać stypendium naukowe, czy odebrać nagrodę pieniężną.

 

-jest natychmiastowo zabierane, w przypadku śmierci dziecka. Opiekun dostaje przez 6mc zasiłek w wysokości do 600zl.

 

-skladki emerytalno rentowe też są ograniczone do 20lat.wiec jak ktoś pracował jeszcze przed tym jak został opiekunem, to składki brane są pod uwagę jedynie za 20lat. 

Środowisko osób niepełnosprawnych nie jest roszczczeniowe, chcemy tylko mieć możliwość rozwoju i pracy bez przymusu rezygnacji czy to z pracy  jako formy dorobienia do świadczenia, czy to z przysługującego nam świadczenia, które daje nam jakąś część stabilizacji finansowej. Opiekunem nadal jesteśmy bez względu czy jesteśmy aktywni zawodowo czy nie. Dwa wysokość świadczenia nie daje nam bezpieczeństwa finansowego i zmusza do porzucenia wykonywanego dotąd zawodu. To jest dla wielu rodziców patowa sytuacja, którą należy rozwiązać  tak aby mogli pogodzić opiekę na chorym dzieckiem i pracę zawodową. Tak aby na tym nie ucierpiało dziecko a rodzic mógł wrócić na rynek pracy. (np.kiedy dziecko jest na terapii lub w przedszkolu, szkole, ośrodku terapeutycznym). Nie zamykając ich tym samym w domu. I nie skazując na minimum socjalne. Powinna to być grupa uprzywilejowana a nie spychana na margines społeczny.

Połączenie tych kwestii, tj. Pracy w określonym wymiarze i świadczenia jest kluczowe, bo.

- daje stabilizację i bezpieczeństwo finansowe w razie chociażby utraty pracy, śmierci członka rodziny, śmierci dziecka, bądź jego ewentualnego usamodzielnienia się w przyszłości. 

- pozwala na zapewnienie sobie godnych świadczeń emerytalnych. 

- wpływa na wzrost gospodarczy oraz PKB. Rodzic dorabiając na świadczeniu w postaci opłacanych składek sam też jako podatnik dokłada się do systemu wsparcia jakim jest świadczenie pielęgnacyjne. 

- włącza opiekuna w życie społeczne, nie wyklucza go zawodowo, daje poczucie przynależności, sprawczości. 

- wpływa na psychikę opiekuna.

-wpływa na postrzegania takiego opiekuna w społeczeństwie. Obecnie jest to negatywny obraz osoby, która żyje tylko z socjalu i nie jest pożyteczna dla państwa. 

Zakres tematyki, którą chcemy podjąć w rozmowach z przedstawicielami Rządu i Samorządu oraz środowisk OzN to m.in

1. praca w niepełnym wymiarze godzin jako możliwość dorobienia do świadczenia. (formy zatrudnienia, ilość godzin,  widełki kwotowe określające możliwy zarobek). 

2.rozwiązania systemowe i ustawowe. Czyli jakich zmian potrzebujemy aby umożliwić opiekunom na świadczeniu pracę zarobkową. Wypracowanie poprzez konsultacje i spotkania z przedstawicielami Rządu, Samorządu oraz pozarządowych organizacji wspólnych propozycji zmian, tj.

- rozwiązania ustawowe i formy wsparcia z uwzględnieniem opiekunów pracujących nie pobierających świadczenia (np. wprowadzenie możliwości pracy chronionej, elastyczny czas pracy, dodatek finansowy jako wsparcie, urlop wytchnieniowy) .

- opiekunów którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na chorobę dziecka.( Wzrost kwoty miesięcznego świadczenia) 

- opiekunów, którzy będą mogli połączyć opiekę i dorywczą pracę lub pracę w określonej ilości godzić (pół etatu, pracy zdalnej)

- wzrost zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie jest to kwota 215zł przysługująca miesięcznie. Kwota zależna od stopnia niepełnosprawności. Do tego formy wsparcia takie jak darmowe pieluchy, dofinansowanie do leków, zależne od tego czego dziecko lub dorosły że względu na swoją niepełnosprawność wymaga.

- zrównanie świadczenia pielęgnacyjnego ze świadczeniem, które dostają opiekunowie osób z niepełnosprawnością po 25 roku życia.

 

3. Prawne wsparcie opiekuna. W szczególności tak aby ujednolicić interpretację przepisów dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego i tematyki z nim związanej, przez MOPSY I GOPSY. Tak aby opiekun miał świadomość jskie ma prawa, co mu wolno na świadczeniu robić. 

To są główne postulaty, nad którymi chcę pracować. 

Aby śledzić moje małe działania, zapraszam na stronę na Fb @Moje18q.ŚwiatmałejNeli.Mozecie też tu pisać maila do mnie. 

Będę wdzięczna za wypełnienie petycji. I proszę każdego kogo sprawa dotyczy lub popiera nasze działania o podpis

Zawalczmy razem.

Pozdrawiam

Ewa

Mama Neli z rzadką wadą genetyczną. 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Ewa Kowalska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...