Petycja przeciwko łączeniu klas artystycznych

Toruń, 4 marca 2019

 

Szanowna Pani
Bożena Neunert
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

 

My, niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę decyzji o w sprawie reform, które mają mieć miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W najbliższych latach mają zostać połączone ze sobą dwie klasy: kulturowo-artystyczna oraz humanistyczno-medialna co skutkować ma całkowitym usunięciem z programu nauczania historii sztuki oraz wprowadzeniem przedmiotów rozszerzonych – języka polskiego, historii i do wyboru jezyka angielskiego lub plastyki. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy z poniżej podanych powodów.


I Liceum Ogólnokształcące jest jednym z zaledwie dwóch liceów w naszym mieście oferujących możliwość kształcenia się w kierunku artystycznym. Jest to niewielka liczba szkół z uwagi na to, że właśnie w Toruniu znajduje się cieszący się uznaniem Wydział Sztuk Pięknych UMK, gdzie co roku absolwenci naszej szkoły decydują się na dalszą edukację. Chcielibyśmy, żeby w tej szkole nadal była możliwość rozwoju dla ludzi, dla których szeroko rozumiana sztuka jest pasją, a którzy już i tak nie mają wielu możliwości wyboru.


Jako uczniowie, przyszli uczniowie, absolwenci tej klasy oraz ludzie, którym los naszej szkoły nie jest obojętny chcielibyśmy wyrazić niezadowolenie w związku z podjętymi decyzjami. Uważamy że usunięcie profilu kulturowo-artystycznego w I Liceum Ogólnokształcącym skutkować może jedynie negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla przyszłych uczniów, ale również dla całej szkoły, w której klasy artystyczne są już tradycją. Naszym zdaniem decyzja wielu przyszłych uczniów o uczeniu się w tej właśnie szkole umotywowana jest istnieniem takiego profilu. Dzięki zachowaniu profilu w formie w jakiej jest obecnie unikniemy stworzenia kolejnej klasy językowej, których w naszym mieście jak i nawet szkole nie brakuje.


Na samym końcu pragniemy zwrócić uwagę na to, że to w ogromnej mierze właśnie klasy artystyczne zajmują się organizacją wielu wydarzeń kulturalnych i to właśnie tym klasom zawdzięczamy klimat bogato ozdobionych rysunkami korytarzy, które robią wrażenie na każdej odwiedzającej naszą szkołę osobie i najważniejsze – to właśnie osoby z tych klas co roku licznie zdają maturę z historii sztuki z bardzo dobrymi wynikami, w związku z czym odbieranie przyszłym pokoleniom takiej możliwości nie powinno mieć miejsca. Jeśli więc profil artystyczny nie może pozostać w formie niezmienionej prosimy przynajmniej o zachowanie historii sztuki jako przedmiotu rozszerzonego w klasie łączonej.
Jako świadomi, młodzi ludzie prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

 

W imieniu społeczności

Milena Cichowska 

Absolwentka I LO kl. kulturowo - artystycznej

Studentka WSP UMK na kierunku Konserwacja i Restauracja dzieł sztuki 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Milena Cichowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook