Petycja przeciwko łączeniu klas artystycznych

Toruń, 4 marca 2019

 

Szanowna Pani
Bożena Neunert
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

 

My, niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę decyzji o w sprawie reform, które mają mieć miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W najbliższych latach mają zostać połączone ze sobą dwie klasy: kulturowo-artystyczna oraz humanistyczno-medialna co skutkować ma całkowitym usunięciem z programu nauczania historii sztuki oraz wprowadzeniem przedmiotów rozszerzonych – języka polskiego, historii i do wyboru jezyka angielskiego lub plastyki. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy z poniżej podanych powodów.


I Liceum Ogólnokształcące jest jednym z zaledwie dwóch liceów w naszym mieście oferujących możliwość kształcenia się w kierunku artystycznym. Jest to niewielka liczba szkół z uwagi na to, że właśnie w Toruniu znajduje się cieszący się uznaniem Wydział Sztuk Pięknych UMK, gdzie co roku absolwenci naszej szkoły decydują się na dalszą edukację. Chcielibyśmy, żeby w tej szkole nadal była możliwość rozwoju dla ludzi, dla których szeroko rozumiana sztuka jest pasją, a którzy już i tak nie mają wielu możliwości wyboru.


Jako uczniowie, przyszli uczniowie, absolwenci tej klasy oraz ludzie, którym los naszej szkoły nie jest obojętny chcielibyśmy wyrazić niezadowolenie w związku z podjętymi decyzjami. Uważamy że usunięcie profilu kulturowo-artystycznego w I Liceum Ogólnokształcącym skutkować może jedynie negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla przyszłych uczniów, ale również dla całej szkoły, w której klasy artystyczne są już tradycją. Naszym zdaniem decyzja wielu przyszłych uczniów o uczeniu się w tej właśnie szkole umotywowana jest istnieniem takiego profilu. Dzięki zachowaniu profilu w formie w jakiej jest obecnie unikniemy stworzenia kolejnej klasy językowej, których w naszym mieście jak i nawet szkole nie brakuje.


Na samym końcu pragniemy zwrócić uwagę na to, że to w ogromnej mierze właśnie klasy artystyczne zajmują się organizacją wielu wydarzeń kulturalnych i to właśnie tym klasom zawdzięczamy klimat bogato ozdobionych rysunkami korytarzy, które robią wrażenie na każdej odwiedzającej naszą szkołę osobie i najważniejsze – to właśnie osoby z tych klas co roku licznie zdają maturę z historii sztuki z bardzo dobrymi wynikami, w związku z czym odbieranie przyszłym pokoleniom takiej możliwości nie powinno mieć miejsca. Jeśli więc profil artystyczny nie może pozostać w formie niezmienionej prosimy przynajmniej o zachowanie historii sztuki jako przedmiotu rozszerzonego w klasie łączonej.
Jako świadomi, młodzi ludzie prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

 

W imieniu społeczności

Milena Cichowska 

Absolwentka I LO kl. kulturowo - artystycznej

Studentka WSP UMK na kierunku Konserwacja i Restauracja dzieł sztuki 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Milena Cichowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook