Kolej nie może być luksusem! Panie Premierze - czas na tani miesięczny bilet na kolej

My, niżej podpisani Obywatele, apelujemy o natychmiastową interwencję Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie cen biletów kolejowych. Domagamy się wprowadzenia jednego taniego biletu miesięcznego na kolej.

Transport publiczny nie może być luksusem dla wybranych!

Zapewnienie obywatelom dostępnego transportu publicznego to obowiązek władz publicznych i prawdziwa miara rozwoju kraju. W czasach kryzysu gospodarczego dbanie o najsłabszych nabiera szczególnego znaczenia.

Potrzebujemy ujednoliconego, taniego biletu na podróż koleją. Ostatnia podwyżka cen biletów jest dla obywateli kolejnym ciosem finansowym. Ma ona miejsce w czasie, gdy społeczeństwo zmaga się z kryzysem ekonomicznym, którego efektem są między innymi skokowo rosnące ceny żywności czy nośników energii. Część osób będzie musiała zrezygnować z korzystania z kolei, co pogłębi wykluczenie transportowe, które w naszym kraju dotyka kilkanaście milionów Polek i Polaków! Zastąpienie pociągu samochodem przyczyni się też do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych i jeszcze większego uzależnienia Polski od ropy naftowej. 

Jako młodzi ludzie, którzy często zmagają się z wyzwaniami finansowymi, postulujemy o wyjście naprzeciw potrzebom młodego pokolenia i myślenie o społeczeństwie w perspektywie opieki i rozwoju poszczególnych jednostek, a nie blokowania możliwości i pogłębiania różnic ekonomicznym, dzieląc na bogatych i biednych, na uprzywilejowanych i wykluczonych. 


Artur Pytliński - Pokolenie 2050    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Artur Pytliński - Pokolenie 2050 do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...