450.000zł corocznych dotacji na działalność ośrodka "Koteria"

Do Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

 

Petycja stanowi wniosek w rozumieniu art. 241 i następnych Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Na wstępie bardzo dziękujemy za to, że była Pani wnioskodawcą uchwały nr IV/61/2015 z 15-01-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/49003F6E-250C-49B1-8AD2-289C12111DEA,frameless.htm

Jako podatnicy i osoby, którym leży na sercu dobro wolnożyjących/bezdomnych zwierząt zwracamy się z prośbą o wsparcie działalności ośrodka sterylizacji kotów miejskich "Koteria", prowadzonego przez

Fundację dla Zwierząt ARGOS,
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
NIP: 952 20 38 472; REGON: 141 084 186; KRS: 286138

kwotą 450.000zł, wypłacaną co rok z budżetu miasta.

Jest to kwota dużo większa, niż te, które Koteria otrzymywała do tej pory, jednak obserwując od lat ten sam scenariusz, a mianowicie kłopoty z utrzymaniem się ośrodka Koteria, pojawiające się już w okolicy lipca - uzasadniona. Wielu ludzi, obserwując spadek dotacji ze środków publicznych dla tego ośrodka (ze 190.700 zł w roku 2011 do 50.000 zł w roku 2014), zaczęło go czynnie wspierać swoimi darowiznami, dzięki czemu przetrwał przez ostatnie kilka lat. Właśnie ten spadek dotacji spowodował:

  • wzrost liczby darowizn
  • rozpoczęcie w 2012r. działalności odpłatnej, polegającej na wykonywaniu zabiegów sterylizacji w konkurencyjnych cenach

Bez tego Ośrodek by nie przetrwał. Dla co najmniej 10.000 podatników jego funkcjonowanie jest bardzo ważne - wystarczy spojrzeć chociażby na liczbę polubień profilu Koterii na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/KoteriaOrgPl. Dla wielu z nich na tyle ważne, że postanowili go regularnie wspierać z własnej kieszeni, dlatego od sierpnia do grudnia każdego roku ośrodek działa, ale w bardzo ograniczonym darowiznami od osób fizycznych zakresie.

Ponieważ dbanie o bezdomne zwierzęta jest zgodne z zasadami pożytku publicznego, takie inicjatywy powinny być wspierane w dużej mierze ze środków publicznych.

Dlatego zwracamy się z prośbą o zapewnienie w miarę godnego funkcjonowania głównego, jeśli nie jedynego miejsca w Warszawie, które na tak dużą skalę ogranicza bezdomność i cierpienie zwierząt.

 

Uzasadnienie wysokości dotacji:

Koteria jest w zasadzie jedynym ośrodkiem w Warszawie, przygotowanym do leczenia kotów nieoswojonych i ich obsługi. Ma też jako jedyna warunki do przetrzymywania takich kotów. Tam nieoswojony pacjent nie jest niczym dziwnym,a personel jest w pełni przeszkolony do pomocy takiemu kotu.

Działanie Ośrodka, nastawione już nie tylko na zabiegi kastracji, ale też i leczenie wymaga zwiększonych środków. Potrzebny jest dodatkowy personel (lekarz i pielęgniarz), wzrasta też zużycie środków medycznych. Co bardzo ważne, zwiększone dotacje oznaczają też dostępność, bezpłatność i ciągłość działania Ośrodka przez cały rok. A tylko takie działanie jest gwarancją ograniczenia przyrostu i poprawy kondycji i zdrowia populacji kotów miejskich.

Ośrodek, któremu już w lipcu kończą się pieniądze i ogranicza swoją działalność, wykazuje roczny koszt rzędu 450.000 zł. Gdyby mógł funkcjonować bez przeszkód cały rok, te koszty oscylowałyby w okolicach 650.000-700.000 zł.

Na wydatki ośrodka składają się:

  • koszty zabiegów sterylizacji i przetrzymywania zwierząt przez średnio 4 dni po zabiegu
  • wydatki na leczenie bezdomnych zwierząt, które trafiły do ośrodka również z powodu swojej choroby i w ten sposób uratowano im życie
  • koszty administracyjne
  • działalność edukacyjna ośrodka

Koteria, funkcjonując w niepełnym zakresie sterylizuje ok. 1700 bezdomnych zwierząt rocznie. Jest w stanie wysterylizować ich 250 miesięcznie - takie statystyki osiąga w swoich najlepszych miesiącach. Średni koszt zabiegu wraz z przetrzymaniem zwierzęcia przez kilka dni po zabiegu wynosi 220zł.

Dzięki rocznej dotacji równej 450.000zł, darowiznom i 1% podatku Koteria będzie miała swoje 650-700 tys. zł na niezakłóconą działalność, a pracujący w niej weterynarze - stałą i pewną pracę.

 

Jeszcze jednym, bardzo ważnym elementem działalności Koterii jest czynne poszukiwanie domów dla bezdomnych zwierząt. Dzięki niej prawdopodobnie co najmniej tysiąc kotów trafiło z ulicy do kochającego domu.

Pod poniższym linkiem znajdują się sprawozdania finansowe ośrodka wraz z liczbą wysterylizowanych w kolejnych latach zwierząt:

http://koteria.org.pl/koteria_sp/sprawozdania.htm

Niestety wciąż bardzo wyraźnie widać problem bezdomności zwierząt w naszym mieście. Mamy nadzieję, że działalność ośrodka Koteria, podtrzymywana dzięki dotacjom ze środków publicznych w ciągu najbliższych lat przyczyni się do ustabilizowania liczby bezdomnych kotów na tyle, aby wolontariusze, organizacje prozwierzęce i schroniska dla bezdomnych zwierząt odczuły wyraźnie spadek liczby bezdomnych, potrzebujących zwierząt. Co relatywnie przełoży się na koszt utrzymania tych jednostek.

 

Liczymy na Pani pomoc i pozdrawiamy serdecznie.


Izabela Korzińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Izabela Korzińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...