Protest przeciwko wycince Lasu Turczyńskiego.

Szanowni Państwo

 

 

Zwracamy się do Was z prośbą o podpisanie petycji ws. niedopuszczenia do wycinki Lasu Turczyńskiego.

 

las.jpg

(Na zdjęciu Las Turczyński wraz z jego naturalnymi mieszkańcami.)


W latach 2007-2009 prowadziliśmy starania o uratowanie Lasu Turczyńskiego, zlokalizowanego między Białymstokiem (os. Nowe Miasto), Kleosinem, Horodnianami, Turczynem i Klepaczami. Wówczas to mieszkańcy wymienionych miejscowości sprzeciwili się planowanej wycince 64 ha lasu na potrzeby utworzenia nekropolii komunalnej Białegostoku. Ostatecznie w marcu 2009 r. ówczesny minister środowiska nie zezwolił na odlesienie spornego terenu.

Temat powrócił na przełomie roku 2017 i 2018, kiedy to Archidiecezja Białostocka zwróciła się do Burmistrza Choroszczy o podjęcie kroków, umożliwiających ulokowanie kompleksu cmentarnego (wraz z infrastrukturą i usługami towarzyszącymi) kilku parafii rzymsko-katolickich właśnie na terenie Lasu Turczyńskiego, a dokładnie na działce o nr geod.111/1, o powierzchni ponad 64 ha. Działka ta jest porośnięta lasem, który decyzją Ministra Środowiska z dn. 31.01.2017 został uznany za las ochronny i jest objęty szczególną ochroną na podstawie Ustawy z dn. 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z 2017r., poz.788 z późn. zm.).

O tym, dlaczego Las Turczyński jest tak wyjątkowy i ważny dla mieszkańców pobliskich osiedli i miejscowości, piszemy na www.ratujlas.pl

Dołącz do nas https://www.facebook.com/ratujlas/

33027166-0-Screen-Shot-2018-07-.png(Na zdjęciu został w przybliżeniu zaznaczony planowany teren pod zmianę zagospodarowania.)

 

 

Reprezentujemy grupę mieszkańców Kleosina, Turczyna, Klepacz oraz osiedla Nowe Miasto w Białymstoku.

Pragniemy podkreślić, że nasz protest nie jest skierowany przeciw utworzeniu nowego cmentarza, lecz przeciw wycince lasu na potrzeby urządzenia nowego cmentarza. Uważamy, że taki obiekt może być zlokalizowany na innych terenach, najlepiej niezalesionych, a zwłaszcza nieposiadających statusu lasu ochronnego. Na potwierdzenie tego przygotowaliśmy szereg propozycji alternatywnych lokalizacji cmentarza, nieingerujących w środowisko naturalne w tak dużym stopniu, jak lokalizacja w Lesie Turczyńskim. Propozycje te przekazaliśmy już właściwym organom i instytucjom.

Jeśli podzielają Państwo nasze stanowisko, prosimy o podpisanie niniejszej petycji.

 

www.ratujlas.pl
https://www.facebook.com/ratujlas/

--------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja (wrzesień 2019)

Został sporządzony i uchwalony przez Radę Miasta Choroszcz wstępny projekt zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Turczyn (przy granicy miasta Białegostoku i gminy Juchnowiec).

Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 33,1 ha w tym na cele nieleśne 29,4 ha gruntów leśnych lasów państwowych!

46225875-0-ratuj2019-droga.jpg

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (wbrew wcześniejszym zapewnieniom o nieprzychylności temu pomysłowi) wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany przeznaczenia 29.4ha lasu turczyńskiego pod cmentarz!

74448084_1247746005408748_3703405378554298368_o.png

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Inicjatorzy:

Mieszkańcy Kleosina, Turczyna, Klepacz oraz osiedla Nowe Miasto w Białymstoku


Stowarzyszenie "Okolica"    Skontaktuj się z autorem petycji