WALCZYMY O GODNE ŻYCIE DZIECI

Szanowna Pani Premier

 

Z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskiego rządu, szpitali, lekarzy, pielęgniarek wobec opieki nad małymi dziećmi w szpitalach, przychodniach i innych ośrodkach leczniczych. Kierujemy się dobrem każdego dziecka i ich rodziców.

Występujemy imieniu swoim i rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się o dobro swojego dziecka w urzędach, szpitalach a także w sądzie.

Do niedawna większość społeczeństwa wierzyła, że coś się zmieni, lecz jednak każdego roku jak i przed wyborami składane są społeczeństwu obietnice bez pokrycia. My jako osoby wnioskujące postulat mamy dosyć. Żądamy by obietnice nie były tylko obietnicą ale by stały się faktami. 

Domagamy się dla każdego chorego dziecka w Polsce, które ucierpiało w wyniku błędu medycznego, nowotworu czy innej choroby zagrażającej jego życiu o zaprzestanie dyskryminacji ich i odbieraniu im szansy na normalne życie. 

Żądamy od Rządu deklaracji pisemnej o zwiększeniu kontroli na oddziałach położniczych, onkologicznych i innych.

Zwiększeniu pomocy rodzinom dzieci wymagających stałej opieki (zapewnienie im podstawowych środków higieny).

Domagamy się także zwiększenia refundacji na opiekę pielęgniarską.

Zapewnieniu finansowania leczenia dzieci za granicą jak i w kraju.

 

Wszyscy podpisujący tutaj chcemy by w Polsce zaprzestano wreszcie wybierać, które dziecko ma żyć a które ma odejść.Chcemy by szanse zostały wyrównane i by każde dziecko, które żyje i które dopiero się narodzi miało szansę na godne i spokojne życie.