List otwarty do dyrektorki Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK o odwołanie proizraelskiej wystawy z Muzeum

Szanowna Pani Maria Anna Potocka, Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK 

Zwracamy się do Pani w imieniu grupy Kraków dla Palestyny, składającej się z mieszkańców i mieszkanek Krakowa jak i krakowskiej diaspory palestyńskiej oraz niżej podpisanych osób i organizacji. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni wystawą zapowiedzianą przez Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK izraelskiego artysty Michela Kichka ,,Rysownik na linii frontu".

Uważamy, że w obliczu ludobójstwa ludności palestyńskiej z rąk Izraela, taka wystawa jest haniebnym posunięciem. Militarne działania Izraelskich Sił Zbrojnych zabiły w ciągu 6 miesięcy ponad 32 tysiące ludzi, w tym ponad 15 tysięcy dzieci. Jeszcze więcej osób zostało rannych, osieroconych, pozbawionych domu. W Gazie zginęło więcej dzieci niż we wszystkich innych konfliktach zbrojnych XXI wieku. Giną dziennikarze oraz pracownicy organizacji humanitarnych, lekarze. Izrael blokuje dostawy jedzenia do bombardowanego przez siebie obszaru, panuje powszechny głód i brakuje lekarstw. Na Zachodnim Brzegu zaostrzają się represje wobec Palestyńczyków i nasilają się działania izraelskich osadników. Ponadto zniszczonych zostało mnóstwo zabytków, będących cennym dziedzictwem kulturowym, zarówno palestyńskim jak i światowym co powinno budzić sprzeciw każdej poważnej instytucji kulturalnej. 

Czemu w takiej sytuacji miejskie muzeum zaprasza do siebie izraelskiego artystę, jawnie głoszącego propagandę okupanta i zaprzeczającego trwającej tragedii? Uważamy, że Muzeum, jako ośrodek licznych wydarzeń kulturalnych i wymiany wiedzy, powinien kierować się ludzkimi wartościami. Domagamy się odwołania wernisażu jak i wystawy, chcielibyśmy aby nasze miasto wyraźnie sprzeciwiło się zbrodniczym działaniom Izraela.

Załączamy trwożące przykłady materiałów propagandowych publikowanych przez Kichka na swoim blogu:

https://fr.kichka.com/2023/12/19/de-la-mer-au-fleuve/?fbclid=IwAR0Pw-3V4ueI12tU2dVzJ7cu6_Bax-NSLkDlpHdXiSCHL7BqVJeDbOBrtRs_aem_AUTxVxNAJBGkHw6Kn8ì1MIBhUGXMIptSs2I8qpoZcn4eRRGNeA8qd1Cgtlm7X2MZpaK1LeY1bJz77ePLuAfpH2WUK

https://fr.kichka.com/2024/01/11/afrique-du-sud-contre-israel-a-la-haye/?fbclid=IwAR3nNEJx41Prx74uJXl5qHHjwnuQUb5C1i0hVXVJxIT4WORUUaQXg6qke9Y_aem_AUSBFQIICq9sbFC4C_z8EmOQr4KIbyj6PnzAhEPtg6cpBksp3yRq4efiWVwts5pdJBLgn00Wp_G2dxgcfIFzCEwf

Z poważaniem

Grupa Kraków dla Palestyny

paletyna1.jpg

ENG:

Director of the Museum of Contemporary Art in Krakow MOCAK

We are writing to you on behalf of the Krakow for Palestine group, composed of residents of Krakow as well as the Krakow Palestinian Diaspora, and all signed below persons and organisations. We are very concerned about the exhibition announced by the MOCAK Museum of Contemporary Art of Israeli artist Michel Kichka's 'Drawing on the Front Line'.

We believe that in view of the genocide of the Palestinian people from the hands of Israel, such an exhibition is a shameful move. The military actions of the Israel Defense Forces have killed more than 32,000 people in six months, including more than 15,000 children. Even more were wounded, orphaned and had their homes destroyed. More children have been killed in Gaza than in all other armed conflicts of the 21st century. Journalists and humanitarian workers, doctors are being killed. Israel is blocking food supplies to the area it is bombarding, there is widespread hunger and a shortage of medicine. In the West Bank, repression of Palestinians is intensifying and Israeli settlers are stepping up in their violence. In addition, a plethora of monuments, which are valuable cultural heritage, both Palestinian and international, have been destroyed, which should be objectionable to any serious cultural institution.

Why, in such a situation, does the city's museum invite an Israeli artist, openly proclaiming the occupier's propaganda and denying the ongoing tragedy? We believe that the Museum, as a center for numerous cultural events and knowledge exchange, should be guided by humane values. We demand the cancellation of the said exhibition and its official opening. We would like our city to be clearly opposing Israel's criminal activities.

Below we are attaching the frightening examples of propaganda materials published by Kichka on his blog:

Regards

Krakow for Palestine
 


Grupa Kraków dla Palestyny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Grupa Kraków dla Palestyny będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...