List otwarty do Posłów na Sejm RP i Rodaków o poparcie akcji - #NieDamyOdwołaćMinistraCzarnka

Szanowna Pani Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witej, 
Szanowny Panie Prezesie Prawa i Sprawiedliwości Jarosławie Kaczyński, 
Szanowny Panie Premierze Rządu RP  Mateuszu Morawiecki, 
 
Szanowni Państwo, 
My niektórzy Rodzice, Dziadkowie, Rodziny zatroskani o przyszłość Polski a szczególnie o nasze wnuki dzieci, zwracamy się zdecydowanym głosem o   poparciem naszego stanowiska i odrzucenie wniosku o odwołanie, Ministra MEiN Przemysława Czarnka.
Jest to obywatelska akcja zbierania podpisów pod Petycją
#NieDamyOdwołaćMinistraCzarnka. 
Zapraszamy do współdziałania wszystkich, ponad podziałami politycznymi. 
Każdy Rodzic, Dziadek, Opiekun jest zatroskany o przyszłość naszego młodego pokolenia. Podstawową i decydującą rolę w wychowaniu dziecka miała, w całej historii Polski i ma Rodzina. Tego nic nie zmieni. 
Obecnie małe grupy ideologiczne, próbują narzucić swoje poglądy, wepchnąć je do szkoły ignorując prawa Rodziców do decydowania o wychowaniu o ich dzieci. Starają się zerwać z kanonem wartości katolickich i moralnych, próbują narzucić swoje mniejszościowe poglądy.
DEMOKRACJA TO RZĄDY WIĘKSZOŚCI PRZY POSZANOWANIU PRAW MNIEJSZOŚCI. A TERAZ ZDECYDOWANIE WIDZIMY, ŻE MNIEJSZOŚĆ STARA SIĘ NARZUCIĆ SWOJE POGLĄDY WIĘKSZOŚCI. 
Każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów i upodobań i w tym jest pełna zgoda. Ale szkoła musi być apolityczna i wolna od polityki. Od każdych poglądów politycznych. Od lewa do prawa. 
Czas dzieciństwa, to czas budowania postaw i wartości. Szkoła to miejsce edukacji a nie polityki. Szkoła ma prawo wspierać rodziców w ich modelu wychowawczym. Wychowywać w wierze, takiej o jaką złożą wniosek o jej organizację na terenie placówki edukacyjnej. 
Uważamy, że  Pan prof. dr hab. KUL Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek to osoba, która rozumie zagrożenia, jakie niesie za sobą ideologizacja naszych dzieci i wnuków. Potrafi przewidzieć niszczące skutku dla rozwoju naszego młodego społeczeństwa w podkopywaniu fundamentów naszej cywilizacji. 
Wie do czego doprowadzi relatywizacja wartości, na których opiera się współczesna cywilizacja. 
To osoba odważna, spójna wewnętrznie i silnie zmotywowana do tworzenia optymalnego środowiska rozwoju naszych dzieci i wnuków oraz polskiej edukacji i nauki. Pan Minister rozumie wyzwania, przed którymi stoi Polska globalna społeczność. Dlatego też stajemy w Jego obronie i wnosimy do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży Sejmu oraz do wszystkich Posłów na Sejm RP aby odrzuciła procedowany wniosek o wotum nieufności wobec Pana Ministra  Przemysława Czarnka. 
 
Babcia Ewa, jej przyjaciele Rodzice,  Dziadkowie, Absolwenci szkół. 
P.S będziemy oglądać transmisję internetową z obrad Sejmu RP. Wsłuchamy się, jak każdy z zabierających głos motywuje wniosek, przekonamy się, kto dba o dzieci, uczniów i studentów, a kto próbuje wywołać napięcia społeczne, na podstawie wyrwanych z kontekstu słów. 
Prosimy o podpisywanie Listu Otwartego - opublikowanego pod tytułem - Nie Damy Odwołać Ministra Czarnka.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewa Krawczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...