List otwarty do Prezydenta Lublina o obligatoryjne i jawne konkursy na stanowiska dyrektorskie w miejskich instytucjach kultury

Szanowny Panie Prezydencie,

Znajdujemy się w momencie historycznym dla Lublina, gdyż po raz kolejny zamierzamy kandydować o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Ponownie publiczna debata w tym zakresie została zainicjowana oddolnie. Jako osoby związane z Lublinem oraz reprezentujące sektor kultury nie mamy najmniejszych wątpliwości, że tym razem tytuł trafi do naszego miasta. Cieszymy się, że idea startu do tego konkursu jest wspierana przez władze Lublina, co można było wyczytać zarówno w wypowiedziach Rzeczniczki Prasowej Pana Prezydenta jak i oficjalnej odpowiedzi na list otwarty środowiska kultury, której udzielił Dyrektor Michał Karapuda. Dziękujemy Wydziałowi Kultury za nawiązanie współpracy w zakresie wspólnego przygotowania uwag do dokumentu podsumowującego pracę Tematycznych Grup Roboczych w ramach opracowywania Strategii Lublina 2030 oraz rozmowy dotyczące postulatów zawartych w liście. Mimo, że ani Komisja Europejska ani Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie prowadzą obecnie konkursu ESK, to z kalendarza Komisji Europejskiej wynika, że niebawem możemy spodziewać się jego ogłoszenia, a to daje nam szansę na podjęcie przygotowań, oraz wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi w sferze kultury. Temat ten dotyka także zarządzania kulturą - jesteśmy przekonani, że podejmując konkretne działania już teraz, znacząco zwiększymy swoje szanse w konkursie i staniemy się liderami wytyczającymi nowe trendy w polskim sektorze kultury.

 

W 2021 roku przewidywana jest wymiana kadr na stanowiskach dyrektorskich w trzech kluczowych dla miasta instytucjach: w Centrum Kultury, Dzielnicowym Domu Kultury Węglin oraz w Galerii Labirynt. Jedynie ostatnia z wymienionych instytucji znajduje się na liście samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r.). Nie wyobrażamy sobie jednak, by obsadzanie stanowisk dyrektorskich w którejkolwiek z tych instytucji nie przebiegało w sposób transparentny, pozwalający wybrać najlepszych kandydatów lub kandydatki, z uwzględnieniem partnerstwa pomiędzy władzą, obywatelami i obywatelkami, środowiskami artystycznymi oraz związkami zawodowymi.

 

W związku z powyższym jako partnerzy społeczni urzędu, ale również osoby związane z lubelską kulturą zwracamy się z apelem o przeprowadzenie konkursów na te stanowiska z uwzględnieniem jednolitych standardów. Konkursy nie powinny być tylko biurokratyczną formułą - powinny być oparte na jawnych, szeroko dyskutowanych społecznie koncepcjach zarządzania instytucją. Ważnym, i innowacyjnym elementem byłaby również publiczna dyskusja mieszkańców i mieszkanek nad strategiczną działalnością instytucji. 

 

Transparentna i uspołeczniona procedura wyboru kadry dyrektorskiej jest europejskim standardem, który powinien być wdrażany zwłaszcza w obliczu zamiaru kandydowania Lublina do tytułu ESK 2029. Tylko synergia działań instytucjonalnych i obywatelskich pozwoli nam sięgnąć po tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Nadchodzące wyzwania to doskonały moment do wybrania najlepszych kandydatów i kandydatek, z jednej strony reprezentujących wysoki poziom merytoryczny z drugiej: otwartych na dialog społeczny i zarządzających instytucjami kultury w sposób profesjonalny, a zarazem przejrzysty.

Wśród propozycji, które pomogłyby usprawnić ww. działania postulujemy m.in. o:

 

1) wprowadzenie standardu obligatoryjnych konkursów na stanowiska dyrektorskie we wszystkich miejskich instytucjach kultury,

2) podawanie do publicznej wiadomości nazwisk osób kandydujących na stanowisko,

3) obligatoryjne tworzenie przez kandydatów i kandydatki koncepcji programowych funkcjonowania danej instytucji wraz z udostępnieniem ich do publicznego wglądu,

4) uwzględnienie stanowisk mieszkanek i mieszkańców jako głosu doradczego w procesie konkursowym (np. poprzez zaproszenie do komisji konkursowych osób reprezentujących publiczność danej instytucji, organizacje pozarządowe współpracujące z instytucją lub działające w podobnym zakresie tematycznym, zasięganie opinii odpowiednich Komisji Dialogu Obywatelskiego lub innych społecznych organów doradczych, itp.)

5) obligatoryjne przedstawienie jawnej ewaluacji każdej kończącej się kadencji dyrektorskiej

6) publiczne wysłuchania osób kandydujących.

 

Głęboko wierzymy, że jawność procedur konkursowych oraz publiczna dyskusja nad koncepcjami kandydatów i kandydatek przyczynią się do wysokiej jakości działań kulturalnych w Lublinie oraz partnerskiego modelu współpracy między instytucjami, środowiskami artystycznymi i mieszkańcami i mieszkankami. Jesteśmy przekonani, że podjęcie wyżej wymienionych działań przełoży się nie tylko na lepsze funkcjonowanie miejskich instytucji, ale również sprawi, że osoby wybierane na dane stanowisko już na początku swojej kadencji będą mogły liczyć na szerokie wsparcie społeczne. Deklarujemy gotowość do podjęcia działań merytorycznych, które mogą posłużyć jako wsparcie dla stworzenia standardów wybierania kadr kierowniczych w lubelskich instytucjach kultury. 

Aby zweryfikować, czy podejmowane przez nas postulaty są głosem szerszego środowiska, decydujemy się na opublikowanie niniejszego listu oraz umożliwienie wszystkim chętnym osobom na podpisanie się pod naszym apelem.

Lista osób popierających list otwarty:

1. Jolanta Prochowicz, Fundacja Camera Femina

2. Dariusz Figura, Fundacja TEAM Teatrikon

3. Iza Gawęcka, Okno na teatr

4. dr Magdalena Długosz, kulturoznawczyni, Lubelski Ruch Miejski         

5. Szymon Pietrasiewicz, Centrum Kultury w Lublinie / Międzyzakładowy Związek    Zawodowy Pracowników Kultury Woj. Lub.

6. Bartosz Wójcik, Fundacja Camera Femina

7. Piotr Znamierowski 

8. Mateusz Nowak 

9. Marta Kurowska, Fundacja Tu obok

10. Paweł Kordybacha, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Woj. Lub.

11. Joanna Chapska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie

12. dr Paulina Zarębska - Denysiuk, Rada Kultury Przestrzeni

13. Paulina Paga, Prezeska Fundacji Teren Otwarty, Muzeum Osiedli
Mieszkaniowych

14. Ewelina Jurasz, Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, Uniwersytet Rzeszowski

15. Beata Zych

16. Rafał Lis Muzeum, Osiedli Mieszkaniowych

17. Jacek Gralczyk, Fundacja ANKARA

18. dr Rafał Czekaj, UMCS

19 dr Grzegorz Jędrek, wniedoczasie.pl

20. Piotr Nazaruk, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

21. Klara Kistelska-Borkowska

22. Ryszard Borkowski, poeta, tłumacz, muzyk, wokalista

23. Renata Kiełbińska Dom Kultury Skarpa

24. Michał Jadczak, Rzeczy Binarne 

25. Krzysztof Wiśniewski, Forum Kultury Przestrzeni, Pieszy Lublin

26. Marcin Skrzypek, Forum Kultury Przestrzeni

27. Agnieszka Duda-Jastrzębska, Lubelska Grupa Badawcza

28. Grzegorz J. Nowicki, fundacja 8kolor

29. Emilia Skubis Pracownia Artystyczna “ Z Głową w Chmurach”

30. Michał Stachyra, Fundacja KZMRZ

31. Alina Januszczyk, Dom Słów  TNN 

32. Marta Nazaruk- Napora Lubelska Grupa Badawcza

33. Łukasz Suszko Producent muzyczny,  Wesoła 24 studio 

34. Aleksandra Borzęcka

35. Barbara Gryka, artystka związana z Lublinem

36. Mariusz Tarkawian, Artysta

37. Kamil Brewiński, Redaktor, animator życia literackiego, poeta

38. Monika Rejman, Galeria Labirynt

39. Michał Mirgos, Centrum Kultury w Lublinie

40. Anna Dąbrowska, Stowarzyszenie Homo Faber

41. Tomasz Kozak, Artysta

42. Katarzyna Zabratańska, Fundacja Inna Fundacja

43. Alina Pospischil. Dziennikarka

44. Bartosz Stołecki 

45. Agata Witkowska, Przewodnik Inspiracji

46. Maria Pudelska, Emerytka

47. Karolina Koguciuk, edukatorka i animatorka, Fundacja Kropka

48. Wojciech Woszczek

49. Grzegorz Reske, Dyrektor SPRING Performing Arts Festival w Utrechcie

50. dr hab. Tomasz Kitliński UMCS/Freie Universitaet

51. Marta Sienkiewicz, Stowarzyszenie Homo Faber

52. Joanna Jędrzejczyk,  Redaktorka

53. Joachim Smaga Nauczyciel

54. Piotr Sztajdel, Muzyk

55. Paweł Adamiec Wykładowca akademicki

56. Joanna Łaska-Jarosz 

57. Dorota Kaczmarkowska, Psycholog

58. Karol Dąbrowski, Stowarzyszenie Polska 2050

59. dr Agnieszka Ziętek UMCS

60. dr Teresa Klimowicz UMCS/Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"

61. Kinga Kulik Sieć Obywatelska Watchdog Polska

62. Szymon Furmaniak, Bibliotekarz

63. Robert Zając, Kolektyw kilku.com

64. Dariusz Jóźwik Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

65. Katarzyna Dardzińska, antykwariuszka

66. Simona Kasprowicz Fundacja Camera Femina

67. Irina Lappo UMCS

68. Agnieszka Jarmuł Fundacja “5Medium”

69. Maciej Krawczyk, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

70. Agnieszka Góra-Stępień, Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

71. Dominik Szcześniak, Kulturoznawca, twórca komiksów 

72. Andżelika Kwolik, Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

73. Dawid Rej, a Fundacja Sempre a Frente

74. Anna Cholewa

75. Jacek Giszczak, Tłumacz literatury francuskiej

76. Szymon Burek, animator kultury, Stowarzyszenie kulturalne JARTE

77. Katarzyna Pudło, Warsztaty Kultury w Lublinie     

78. Marek Rybołowicz, dziennikarz prasowy

79. Edyta Wołowczyk, OMIT “Rozdroża”

80. Zbigniew Kowalczyk Artysta muzyk

81. Ewa Orzeszko, Warsztaty Kultury w Lublinie

82. Agnieszka Wojciechowska, Warsztaty Kultury w Lublinie 

83.Rafał Chwała, Warsztaty Kultury w Lublinie

84. Piotr Skrzypczak, Stowarzyszenie Homo Faber 

85. Jacek Wnuk, Nowe Radio

86. Grzegorz Paluch, Ośrodek Rozdroża

87. Konrad Kowalski, Agencja Artystyczna Kilm Events, Przewodnik Inspiracji

88. Kacper Kubiec, KZ Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze
Andersena w Lublinie 

89. Łukasz Staniewski, Teatr Andersena

90. Gabriela Jaskuła, Teatr Andersena

91. Tomasz Tylus, Animator kultury, fotograf

92. Agata Will, Teatr Andersena

93. Katarzyna Staniewska Teatr im. H. Ch. Andersena

94. Kinga Matusiak-Lasecka aktorka, Teatr im. H. Ch. Andersena

95. Daniel Lasecki, aktor, Teatr im. H. Ch. Andersena

96. Jan Kondrak, Lubelska Federacja Bardów

97. Maciej Pałka, Dom Słów

98. Justyna Czechowska, tłumaczka, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

99. Joanna Bednarczyk, Fundacja Camera Femina

100. Paweł Szarzyński, Kilku.com

101. Marek Nawratowicz

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Autor zbiorowy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...