Ekonomiści postulują: oceniajcie nas tak, jak nauki ścisłe!

List otwarty

Od kilku dni trwa w Polsce dyskusja na temat sposobu tworzenia nowej listy czasopism punktowanych. Wstępna propozycja Komisji Ewaluacji Nauki zakłada, że dyscypliny z obszarów nauk o życiu oraz ścisłych i technicznych miałyby być traktowane inaczej niż dyscypliny z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Te pierwsze miałyby być oceniane na podstawie pozycji czasopism naukowych w międzynarodowych bazach, takich jak Scopus czy Web of Science. W przypadku tych drugich stosowana ma być metoda mieszana: 40% oceny pochodzić ma z pozycji międzynarodowej czasopisma, a 60% oceny miałoby powstawać na podstawie opinii krajowych ekspertów. 

Nie oceniamy, czy dla niektórych dyscyplin humanistycznych lub społecznych takie mieszane kryteria oceny są zasadne. Twierdzimy jednak, że absolutnie nie dotyczy to ekonomii i finansów. Prawa ekonomii, statystyki, ekonometrii czy finansów mają charakter uniwersalny. Model ekonomiczny czy ekonometryczny nie ma narodowości. Nawet badania oparte wyłącznie o dane z gospodarki polskiej mogą być publikowane w obiegu międzynarodowym. Pracujemy w zespołach międzynarodowych, a wszystkie liczące się w świecie czasopisma ekonomiczne są indeksowane w bazach Web of Science czy Scopus.

Z uwagi na uniwersalność i umiędzynarodowienie, dyscyplina ekonomia i finanse powinna być oceniana według tych samych kryteriów, co nauki o życiu czy ścisłe i techniczne. Korekty krajowych ekspertów grożą utrwaleniem obecnego stanu rzeczy, w którym publikowanie w krajowych czasopismach treści nie zawsze ambitnych naukowo przynosi autorom takie same punkty, jak publikowanie w czołowych czasopismach międzynarodowych. 

Takie wypaczanie rankingu czasopism jest szkodliwe dla młodych naukowców, bo uczy ich złych wzorców. Jest też szkodliwe dla doświadczonej kadry naukowej, bo legitymizuje obniżanie standardów. Jest to jedną z przyczyn trwającego od lat drenażu mózgów wśród polskich ekonomistów, którzy po doktoratach z czołowych uczelni zagranicznych nie widzą powodu, aby pracować w miejscach, które nie docenią efektów ich pracy. Z tego m.in. powodu na pracę w Polsce decyduje się też niewielu ekonomistów zagranicznych. 

Dostrzegamy jedno zastosowanie dla korekty eksperckiej rankingu czasopism w naszej dyscyplinie. Są wydawcy, którzy bez rzetelnego procesu recenzji, za to za duże pieniądze, wydają setki i tysiące “dodatków specjalnych”. Byli oni w przeszłości w stanie zawyżać niektóre miary jakości swoich czasopism i z pewnością będą próbowali to robić dalej. Nie przynosi nam chluby, że polscy naukowcy najczęściej w świecie publikują w tych czasopismach właśnie z uwagi na ich kuriozalną punktację. KEN mogłaby się odwołać do wsparcia ekspertów zagranicznych (bo nie będą mieli konfliktu interesów), by wyeliminować te czasopisma. Można też skorzystać z gotowych eksperckich list znajdujących się pod czujnym okiem międzynarodowej społeczności naukowej, takich jak Academic Journal Guide.

Szanowny Panie Ministrze! Ekonomia (tak jak biologia czy fizyka) jest nauką międzynarodową i dlatego powinna być oceniana według międzynarodowych standardów. Naprawiając błędy poprzednich ekip nie warto popełniać nowych! 

Podpisani pod listem ekonomiści i ekonomistki to laureaci nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywcy grantów Narodowego Centrum Nauki i European Research Council. Regularnie publikują wyniki swoich badań w prestiżowych międzynarodowych czasopismach z zakresu ekonomii i finansów.

Zapraszamy każdą osobę popierającą jej przesłanie do podpisu. 

dr Marcin Bielecki (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Michał Brzeziński (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Paweł Bukowski (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)

dr hab. Marek A. Dąbrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Piotr Denderski (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)

prof. dr Piotr Dworczak (GRAPE)

dr Michał Gradzewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. dr hab. Jakub Growiec (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Jan Hagemejer (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Bogumił Kamiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Martyna Kobus (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)

prof. dr hab. Marcin Kolasa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Paweł Kopiec (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Iga Magda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. dr hab. Krzysztof Makarski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Michał Myck (Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA)

prof. dr hab. Jacek Osiewalski (Fellow of Journal of Econometrics, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)

prof. dr hab. Mateusz Pipień (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. Michał Rubaszek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. dr hab. Karolina Safarzyńska (Uniwersytet Warszawski)

dr Dorota Skała (Uniwersytet Szczeciński)

dr Magdalena Smyk-Szymańska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Jacek Suda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Krzysztof Szczygielski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Joanna Tyrowicz (Uniwersytet Warszawski)

dr Grzegorz Wesołowski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (Politechnika Gdańska)

dr hab. Łukasz Woźny (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Piotr Żoch (Uniwersytet Warszawski)

 


prof. Michał Brzoza-Brzezina (SGH), prof. Jakub Growiec (SGH), dr hab. Jan Hagemejer (UW), prof. Joanna Tyrowicz (UW), dr. hab. Łukasz Woźny (SGH)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że prof. Michał Brzoza-Brzezina (SGH), prof. Jakub Growiec (SGH), dr hab. Jan Hagemejer (UW), prof. Joanna Tyrowicz (UW), dr. hab. Łukasz Woźny (SGH) będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...