List otwarty popierający dr. Leszka Wrońskiego

My, niżej podpisani pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdecydowanie popieramy dr. Leszka Wrońskiego uznając, że miał prawo do apelowania o przestrzeganie powszechnie respektowanych wartości. Tak rozumiemy jego wystąpienie w obronie godności i honoru kobiet oraz apel o kulturę w życiu publicznym. Uważamy również, że uczynił to w sposób zgodny z etykietą wypowiedzi publicznych w przeciwieństwie do red. Rafała Ziemkiewicza, manipulującego treścią listu dr. Wrońskiego, np. w postaci formułowania oskarżeń o nasyłanie bojówek.  Jesteśmy  przekonani, że jakiekolwiek kroki dyscyplinarne wobec dr. Wrońskiego są bezpodstawne i krzywdzące, jako że celem Jego działań była obrona wartości fundamentalnych  dla życia społecznego. Podobnie jak dr Leszek Wroński wyrażamy swój sprzeciw wobec poglądów red. Rafała Ziemkiewicza na temat kobiet, a także wobec formy wyrażania tych poglądów.


Pracownicy Wydziału Filozoficznego UJ    Skontaktuj się z autorem petycji