List otwarty Ratowników Medycznych z Zespołów Transportu Medycznego

falc1-411.jpg

W dniu dzisiejszym, 05.11.2020 roku petycja z podpisami została wysłana do

Pana Ministra Zdrowia.

Dziękuję bardzo każdemu za złożone podpisy!

My Ratownicy Medyczni, zwracamy się do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o równe traktowanie naszej grupy zawodowej przy planowanym wzroście wynagrodzenia za pracę z pacjentami zakażonymi SARS-Cov-2 lub podejrzanymi o zakażenie.

W dniu 01.11.2020 roku pojawiły się w mediach informacje, które mówią o wzroście wynagrodzenia o 100% dla ratowników medycznych pracujących w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, oddziałach szpitalnych. Wzrost wynagrodzenia opisywany powyżej ma związek z trudną i karkołomną pracą w ciężkich czasach epidemii.

Po raz kolejny, my ratownicy medyczni pracujący w Zespołach Transportu Medycznego jesteśmy pomijani w planowanych wzrostach wynagrodzeń, czy choćby wypłacanych dodatkach ministerialnych!

W obecnym czasie 90% transportów medycznych, międzyszpitalnych to pacjenci w stanie ciężkim, bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ze stwierdzoną chorobą COVID19 lub zakażeniem SARS-CoV-2!

Dlatego też niezrozumiałe jest dla nas kolejne pominięcie części ratowników medycznych, którzy codziennie poświęcają się i z ogromnym zaangażowaniem włączają się we wspólną walkę w tych trudnych dla nas wszystkich czasach!

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie ratowników medycznych pracujących w Zespołach Transportów Medycznych do osób objętych wzrostem wynagrodzenia.