List otwarty środowiska artystycznego do Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Krakowa w sprawie Bunkra Sztuki

List otwarty środowiska artystycznego
do Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Krakowa

w sprawie  rezygnacji z procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie oraz planami połączenia Galerii z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie 

 

 

My, niżej podpisani, pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją jaka ma miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie, gdzie podjęto decyzję o rezygnacji z procedury konkursowej na stanowisko dyrektora instytucji oraz zaplanowano połączenie Galerii z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie pod jednym kierownictwem.
Obie instytucje, choć skupione na sztuce współczesnej, mają zgoła odmienny profil działalności i łączenie ich w tak nieprzemyślany sposób naszym zdaniem przyniesie jedynie negatywne skutki. Zarówno galeria, jak i muzeum poprzez swą wieloletnią działalność wypracowały sobie własny integralny obszar działania oraz sieć kontaktów z innymi instytucjami, artystami i odbiorcami. Podczas gdy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK skupia się na prezentowaniu i zachowywaniu sztuki w kontekście swojej kolekcji, a więc powojennej awangardy i konceptualizmu, Galeria Bunkier Sztuki skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z najbardziej bieżącymi kwestiami międzynarodowej produkcji artystycznej, jest laboratorium eksperymentalnych praktyk twórczych i miejscem dyskusji na temat współczesnych problemów kuratorstwa i wystawiennictwa. Ponadto inicjuje regionalne i ponadregionalne sieci współpracy, w szczególności skierowane na rozwój potencjału młodych twórców. Połączenie Galerii Bunkier Sztuki z MOCAK-iem pozbawi Kraków jednostki o eksperymentalnym, laboratoryjnym charakterze, współpracującej z odbiorcami profesjonalnymi. twórcami i grupami wykluczonymi społecznie.
Jesteśmy przekonani, że ingerencja w działalność tak znaczących dla polskiej kultury instytucji nie może odbywać się w sposób arbitralny, bez uprzednich konsultacji z ich pracownikami, mieszkańcami Krakowa oraz przedstawicielami środowiska artystycznego. Odejście od konkursu i łączenie stanowisk kierowniczych wraz z zapowiedzią połączenia instytucji o dwóch unikalnych programach jest budzącym niepokój postępowaniem naruszającym dobre praktyki zarządzania samorządowymi instytucjami kultury.
Mając na uwadze dobro obu instytucji, prosimy o zachowanie integralności obu instytucji i nie niszczenie wieloletniego wysiłku włożonego w ich powstanie i rozwój.

 

Z wyrazami szacunku,

Adrian Chorębała


Adrian Chorębała, Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adrian Chorębała, Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook