List otwarty Stowarzyszenia Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu nr I im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim dotyczący tworzenia czwartego oddziału

Stowarzyszenie Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu nr I w Makowie Mazowieckim, zatroskane losami absolwentów szkół podstawowych, kieruje apel do władz Powiatu Makowskiego w związku z decyzjami dotyczącymi uniemożliwienia wielu uczniom rekrutacji i zakwalifikowania się do wymarzonej szkoły.  

Jesteśmy zbulwersowani, że podejmowane decyzje dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych na żadnym etapie nie były konsultowane z uczniami i ich rodzicami. Wierzymy, że tylko szeroko zakrojona diagnoza potrzeb edukacyjnych naszej społeczności może dać właściwe rozeznanie co do kierunków podejmowanych decyzji, także na gruncie szkolnictwa. Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Curie - Skłodowskiej takie konsultacje rozpoczęła już we wrześniu 2020 roku. Przeprowadzono w szkołach podstawowych naszego powiatu oraz ościennych powiatów szereg ankiet, rozmów z uczniami, rodzicami, dyrektorami promując szkołę bezpośrednio, a także w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Efektem tych działań jest bardzo duża liczba uczniów, którzy zdecydowali się aplikować do naszego liceum ponieważ znaleźli tam ofertę dostosowaną do ich oczekiwań. Nie godzimy się na to, aby system komputerowy przeznaczony do rekrutacji absolwentów szkół podstawowych, mimo swych niewątpliwych zalet, zmuszał, pomimo obiektywnie wysokich kwalifikacji aplikujących do szkoły młodych ludzi, do szukania alternatyw, zgniłych kompromisów, które będą decydować o reszcie ich życia. Uważamy, że odbieranie możliwości wyboru szkoły, do której predestynują ich osiągane wyniki nauczania i egzaminy zewnętrzne, przeczy idei wolności i wyboru swojej ścieżki edukacyjnej i zamyka drogę rozwoju ucznia. 

My, jako organizacja wspierająca działania edukacyjne i wychowawcze Liceum Ogólnokształcącego, współpracująca z uczelniami wyższymi oraz międzynarodowymi instytucjami i fundacjami wspierającymi edukację, nie mamy wątpliwości, że warto, a nawet trzeba wsłuchiwać się w głos młodzieży i ich rodziców, wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Zwracamy więc uwagę, że wyniki edukacyjne uczniów aplikujących do LO, nie są, jak postrzegają to władze naszego powiatu, niskie. Co najmniej 20 osób znajdujących się na liście niezakwalifikowanych posiada wystarczające kwalifikacje (tu zrozumiane jako liczba punktów nie mniejsza niż 100), by w przyszłości z sukcesem zdać maturę i aplikować na wyższą uczelnię. Odbieranie tym uczniom możliwości podjęcia nauki w naszej szkole jest równoznaczne ze zmuszeniem ich do rozpoczęcia nauki w innym liceum, niestety jak pokazują ankiety oraz rozmowy przeprowadzone wśród badanych uczniów i ich  rodziców, poza granicami powiatu. Uważamy, iż takie decyzje są wysoce nieodpowiedzialne, i to na wielu płaszczyznach. 

Podstawowym czynnikiem w dobie pandemii implikującym działania władz powiatu powinno być zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty powinniśmy dbać o stworzenie jak najlepszych warunków sanitarnych dla poszczególnych klas, aby mogły w trybie stacjonarnym uczęszczać do szkoły. Zatem, zgodnie z decyzjami władz powiatu, oddziały klasowe, składające się z 32 uczniów, nie spełniają wymogów bezpieczeństwa w trudnym czasie pandemii i zbliżającej się jej IV fali. A w razie przejścia pracy szkoły na system zdalny, negatywnie wpływają na procesy dydaktyczne i wychowawcze. 

Problemem wielu współczesnych szkół jest niż demograficzny. Nasze liceum w dobie tego kryzysu może stworzyć cztery oddziały na wysokim poziomie i umożliwić im naukę na wymaganym poziomie. Nie do zaakceptowania jest zatem fakt zmniejszenia ilości wolnych miejsc w LO przez władze powiatu, co więcej, przeczy idei wspaniałej modernizacji szkoły, która zakończyła się w 2019 roku i pochłonęła ponad 3,5 miliona złotych. Skąd więc taka niespójność działań władz? - dbając o rozwój szkoły ograniczają do niej nabór uczniów! Przyglądając się tym działaniom, warto zwrócić uwagę osobom decyzyjnym, iż pozyskane pieniądze, które przyczyniły się do modernizacji szkoły, są pieniędzmi publicznymi, a więc również podatkami pozyskanymi od mieszkańców powiatu. Rodziców, którzy być może chcieliby zapewnić swoim dzieciom edukację w makowskim liceum: blisko miejsca zamieszkania, pracy; tam, gdzie ich dzieci będą bezpieczne. 

Rodzice aplikujących do naszego liceum dzieci, czyli w znacznej mierze mieszkańcy naszego powiatu, powinni mieć wpływ na rozwój swoich dzieci i nie można ograniczać im dostępu do najlepszego liceum w powiecie. Miano takie potwierdza ranking magazynu “Perspektywy”. Liceum od 5 lat zajmuje wysokie pozycje w tej klasyfikacji, jest szkołą wyróżniającą się w naszej delegaturze. Uważamy, że działania władz, zmierzające do ograniczenia naboru przy jednoczesnym, bardzo kosztownym procesie modernizacji sprawiają, że w perspektywie kilku lat nasza piękna, nowoczesna placówka będzie świeciła pustkami, zamiast służyć jak największej rzeszy młodych mieszkańców naszego powiatu. 

Kształćmy zatem naszych uczniów w powiecie. Nie pozwólmy na to, aby wpływy budżetowe w postaci subwencji oświatowej, która wynosi 6 110 złotych na ucznia (w przeliczeniu na klasę to rocznie około 195 520 złotych), nasz powiat utracił na rzecz ościennych, dużo bogatszych “sąsiadów”. Szanowni Państwo, członkowie Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, odpływ młodzieży poza granice powiatu to również realny problem dla przedsiębiorców poszczególnych gmin jak i samego miasta i powiatu. Uczeń, to nie tylko wpływy z subwencji, ale patrząc ekonomicznie także wpływy z podatku CIT. Zauważmy, że wokół naszej szkoły znajdują się liczne sklepy spożywcze, lokale gastronomiczne, kioski, księgarnie, które prosperują dzięki wpływom między innymi od uczniów, a poprzez podatki, przyczyniają się do rozwoju miasta i powiatu. 

Pochylmy się wspólnie nad losem młodego pokolenia naszego powiatu. Wsłuchajcie się w głos osób, w których imieniu, również teraz, podejmujecie decyzję. Państwo, zasiadając w Zarządzie Powiatu i Radzie Powiatu, macie realny wpływ na decyzje. Liczymy zatem na zrozumienie naszych argumentów, wysłuchanie uwag dotyczących szans rozpoczęcia nauki młodym ludziom, obywatelom powiatu, w jego najlepszej szkole – Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim i zezwolenie na tworzenie czwartego oddziału. Obchody 600 – lecia nadania praw miejskich stolicy powiatu nie mogą być początkiem migracji naszej młodzieży poza jego granice. Dajmy szansę młodemu człowiekowi, wykształćmy go dobrze, chcemy i możemy to zrobić. Czyż nie to powinno być naszym wspólnym celem? 

Z poważaniem, 

Zarząd Stowarzyszenia 


Stowarzyszenie Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu nr I w Makowie Mazowieckim    Skontaktuj się z autorem petycji