List otwarty w sprawie Ośrodka Terapii SPES

List otwarty w sprawie Ośrodka Terapii SPES adresowany do Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej Wiktora Skworca oraz Prowincjała Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach o. Antonina Brząkalika OFM

 

Wielebni Księże Arcybiskupie i Księże Prowincjale!

Jako osoby wierzące, troszczące się o dobro Kościoła rozumianego jako wspólnoty nie tylko przechowującej, głoszącej, ale i żyjącej nowotestamentowym rozumieniem Miłości spajającej nas w jedno Ciało Chrystusa, pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie losem Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, które w ostatnim czasie znalazło się w bardzo trudnej sytuacji.  Ze względu na decyzję sprzedaży nieruchomości przez Zakon Ojców Franciszkanów, od których najmowana jest siedziba Ośrodka Terapii SPES w Katowicach, postawiono pod znakiem zapytania możliwość kontynuacji znakomicie prosperującego dzieła. 

 

Ośrodek Terapii SPES (https://www.spes.org.pl/co-robimy/warsztat-terapii-zajeciowej) to wyjątkowego miejsce. Jest żywym przykładem tego, jak można zaktywizować osoby niepełnosprawne intelektualnie, pozwolić im na zwiększenie swojej samodzielności i realne włączenie do społeczeństwa. Stanowi nieocenione świadectwo działalności ludzi Kościoła w duchu Ewangelii i w zgodzie z głoszoną przez nas społeczną nauką Kościoła, tak usilnie podważaną w ostatnich dekadach w debacie publicznej. Tym bardziej warto podkreślić wieloletnie zaangażowanie Ojców Franciszkanów w jego powstanie i działalność. Wierzymy, że dobro Ośrodka leży nam wszystkim na sercu.

 

Za niepokojące jednak należy uznać działanie wynikające z budowy nowego kościoła i budynku klasztornego przez Zakon, które wydaje się nie uwzględniać wartości działalności Ośrodka Terapii SPES oraz naszej współodpowiedzialności jako wspólnoty Kościoła za jej kontynuowanie. Niezrozumiały jest szereg związanych z tym kwestii, począwszy od nieuwzględnienia dobra Ośrodka w planach sprzedaży nieruchomości z należytym wyprzedzeniem, dającym czas na dialog. 

 

Jesteśmy przekonani, że sytuacja, gdy wnikliwie przemyśleć możliwe rozwiązania, pozwoli na jednoczesne zaspokojenie podstawowych potrzeb Zakonu i Parafii oraz umożliwienie usamodzielnienia i zachowania ciągłości pracy Ośrodka Terapii. Dlatego zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie i uwzględnienie poniższych kwestii:

1) Czy istnieje możliwość podziału nieruchomości tak, by za wsparciem ludzi dobrej woli Stowarzyszenie mogło (bez zaciągania na siebie zobowiązań mogących wciągnąć je w spiralę długów) wykupić jedynie jej część niezbędną do działalności lub zakon mógł przekazać tę niewielką część nieruchomości na cele działalności Stowarzyszenia? Warto zauważyć, że Stowarzyszenie cieszy się sympatią ludzi w całym kraju, którzy jednak wyrażają w mediach społecznościowych wątpliwość co do celu na jaki zostaną przeznaczone pieniądze z zakupu nieruchomości. Takie rozwiązanie dałoby poczucie wiarygodności celu zbiórki i niewątpliwie pomogło uzyskać większe finansowanie na działalność ośrodka z zachowaniem możliwości pozyskania większych środków ze sprzedaży pozostałej części nieruchomości na cele Zakonu.

2) Jeśli nie ma możliwości podziału nieruchomości, czy istnieje możliwość niezwłocznego udostępnienia przestrzeni w pozostałych zabudowaniach z przeznaczeniem na działalność pozwalająca na sukcesywne spłacanie zobowiązań finansowych, do których podjęcia Stowarzyszenie będzie zmuszone? Brak takiego zapewnienia sprawia, że mimo odłożenia w czasie wpłaty należności za nieruchomość, próba ratowania Ośrodka Terapii może zakończyć się narażeniem na obciążenia finansowe rzutujące także na pozostałą działalność Stowarzyszenia. 

3) Czy Archidiecezja i Zakon, odwołujący się do swoich franciszkańskich korzeni, dokonali wszelkich starań by wykończenie nowego kościoła i zabudowań klasztornych odbyło się zgodnie z Regułą św. Franciszka, zaspokajając minimum potrzeb do funkcjonowania, a przeznaczając pozostałe środki na kontynuację tak istotnego dzieła jak Ośrodek Terapii SPES? Nie ulega wątpliwości, że omawiana sprawa odbiła się szerokim echem w środowisku katolików w całej Polsce, jak również wpływa na nasz wizerunek jako Kościoła, jego wiarygodność i skuteczność ewangelizacyjną. 

4) Wreszcie, czy wycena nieruchomości, biorąc pod uwagę charakter jej przeznaczenia, została dokonana w duchu współodpowiedzialności za przyszłość Ośrodka? Wierzę, że jako wspólnota mierzymy wartości materialne miarą wielkości dzieł, które można z ich udziałem dokonać.


Z wyrazami szacunku i pozostając w modlitwie o opatrznościowe wsparcie dla działaczy i podopiecznych Ośrodka, 


Dorota Adamska, Parafia Wniebowzięcia NMP w Warszawie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dorota Adamska, Parafia Wniebowzięcia NMP w Warszawie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...