List poparcia dla strajkujących na UW

Strike_Woman.jpg

 

 

List poparcia dla strajkujących na UW 

Popieramy "Wolne Dni Akademii" i postulaty opublikowane jako #naukaNiepodległa Z

 

gadzamy się, że jesteśmy w momencie niezwykle ważnym dla edukacji i nauki w Polsce. Sprawa nie dotyczy wyłącznie szkolnictwa wyższego. Konsekwencje decyzji podejmowanych przez Parlament RP w tych dniach będą odczuwane nie tylko przez pracowników uczelni i studentów, ale przełożą się na przyszłość całego społeczeństwa  Polski, jej możliwości awansu cywilizacyjnego i postępu. Upadek uczelni regionalnych oraz złe mechanizmy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oznaczają upadek i cofnięcie procesów, które poprawiły stopień skolaryzacji w Polsce. Zniszczenie mechanizmów samorządowych na uczelniach godzi w odwieczne tradycje uniwersyteckie, które znalazły potwierdzenie w europejskiej Deklaracji Bolońskiej (Magna Charta Universitatum) z 1988 r. Uniemożliwienie prowadzenia badań naukowych na uczelniach regionalnych spowoduje zwiększenie nierówności społecznych w zakresie dostępności edukacji: duże ośrodki akademickie nie będą w stanie zapewnić edukacji rzeszom potencjalnych studentów spoza wielkich aglomeracji. Polityka i politycy powinny być jak najdalej od uczelni.  Razem z protestującymi na UW żądamy spełnienia jedenastu postulatów: poprzez odrzucenie obecnego projektu ustawy lub wprowadzenie w nim niezbędnych zmian.  

Żądamy: Demokratyzacji uczelni. Utrzymania struktury wydziałowej. Uczelni bez polityków. Gwarancji transparentności. Zwiększenia finansowania. Zapewnienia godnych warunków socjalnych. Wzmocnienia praw pracowniczych. Gwarancji publikowania w języku polskim. Sprzeciwu wobec centralizacji. Zmiany art. 124 p. 5. Żądamy, by wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikiem akademickim następowało w przypadku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne. 

AKADEMICKI KOMITET WSPARCIA "WOLNYCH DNI AKADEMII" 

Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik  


Jarosław Płuciennik    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jarosław Płuciennik do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook