Marynarze przeciw likwidacji ulgi abolicyjnej

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych - APMAR działając w imieniu współpracujących  z nami ok. 20 tysięcy polskich Marynarzy, formułuje w ich imieniu niniejszą Petycję w celu zabezpieczenia ich żywotnych interesów życiowych, apelując do Marynarzy o jej masowe wsparcie.

Zwracamy się z wnioskiem  o wstrzymanie prac legislacyjnych nad likwidacją ulgi abolicyjnej.

W uzasadnieniu podkreślić chcemy, że wprowadzona w roku 2008 ulga abolicyjna stwarzała szansę na stosunkowo jednolite traktowanie polskich marynarzy zatrudnionych przez Pracodawców zarejestrowanych w przeróżnych krajach.

Niejasna sytuacja podatkowa polskiego Marynarza w kraju jego zamieszkania powodować będzie sytuację nieuchronnej  utraty miejsc pracy przez polskich marynarzy na rzecz innych nacji.   Poza oczywistymi bezpośrednimi, negatywnymi skutkami finansowymi dla polskiego budżetu, zagrożone zostaną również  podstawy funkcjonowania systemu polskiej edukacji morskiej na wszystkich jego szczeblach.  

Likwidacja ulgi abolicyjnej w swojej literze stoi ponadto w sprzeczności z duchem zmian w ustawie o PIT obowiązujących od stycznia 2020 a dotyczących marynarzy.

apmarfull1.jpg

Więcej informacji :

https://www.money.pl/podatki/pracujesz-za-granica-zaplacisz-wyzszy-podatek-6551875051703168a.html

PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE PETYCJI WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM

ORAZ SPRAWDZENIE SKRZYNKI E-MAIL.

PODPIS WYMAGA POTWIERDZENIA. 


Artur Sadowski, Członek Rady APMAR    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Artur Sadowski, Członek Rady APMAR do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...