Petycja w sprawie przekazania Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu podmiotom publicznym, które wspierają tworzenie projektów multimedialnych

Sz. P. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii  

 

„Miasteczko Multimedialne” Sp. z o.o. zlokalizowane przy ul. Myśliwskiej 2 w Nowym Sączu to Park Technologiczny wybudowany za 140 mln zł, w większości z publicznej dotacji, który ogłosił upadłość zaraz po otwarciu. Do dziś stoi pusty i niszczeje, a syndyk zmuszony jest wyprzedawać nowoczesny sprzęt do tworzenia multimediów, by pokryć bieżące koszty.

Zwracamy się o przejęcie i przekazanie obiektów w zarządzanie podmiotom publicznym, które specjalizują się we wspieraniu rozwoju branży multimedialnej. Miasteczko Multimedialne może nadal przyczyniać się do rozwoju Polski i regionu Nowego Sącza.

Park Technologiczny na blisko 16 tys. m² miał prowadzić działalność w obszarze multimediów i systemów informacyjnych. Celem spółki było wspieranie transferu innowacji między nauką a biznesem. Miasteczko Multimedialne wyposażone zostało w studia graficzne, animacji, efektów specjalnych i telewizyjne. Znajdują się tam skanery, drukarki 3D, serwerownia przeznaczona na farmę renderującą, studio przechwytywania ruchu (technologia motion capture) z technologią vicon cara, która pozwala przechwytywać mimikę. Wszystko to daje możliwość tworzenia dźwięku, grafiki, animacji, wideo wykorzystywanych w grach i filmach. 

Siódma próba sprzedania Miasteczka Multimedialnego zakończyła się niepowodzeniem. Ostatnia cena, za którą nikt nie chciał go kupić to 22 mln zł. Obiekt powstał prawie w całości ze środków publicznych. Łączny jego koszt to 140 mln zł. Unijna dotacja wynosiła 95 mln zł, a obecnie główny wierzyciel, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada roszczenia na 130 mln zł. Obiekt wyposażony w nowoczesne technologie niszczeje, a koszt jego miesięcznego utrzymania to od 50 do 70 tys. zł. Przez to wyprzedawane są kolejne wartościowe sprzęty. To marnotrawienie publicznych pieniędzy. 

Należy zwrócić uwagę, że inwestycja nie miała szansy zrealizowania celów. Wystąpiły opóźnienia w jej realizacji, ponieważ kontrola wykonana przez PARP w roku 2011 wykazała naruszenie zasady przejrzystości oraz uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez niezasadne wykluczenie przez zamawiającego jednego z nich. Na spółkę nałożono wówczas karę w wysokości ponad 2 mln zł. Obiekt otwarto w roku 2014, a kontrola NIK prowadzona w latach 2013-2015 pokazała, że spółka w niewielkim stopniu wypełniła zadania ośrodka innowacji, ponieważ nie została przygotowana organizacyjnie i proceduralne, nie prowadziła analiz pod kątem lokalnych potrzeb, nie wypracowała kryteriów doboru firm, a także standardów świadczenia usług. Można uznać zatem, że sytuacja biznesowa obiektu od początku była trudna. Początkowe zaniedbania wymagałyby dziś oddania w zarządzanie podmiotom nieprzypadkowym, które specjalizują się w obszarze takim jak produkcja multimediów. Specjaliści wskazują, że obecnie funkcjonuje w Polsce spółka ARP Games, która wspiera działania polskich twórców gier. Współpracuje przy tym z Uniwersytetem Śląskim i Powiatem Cieszyńskim. Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu mogłoby wzbogacić te działania. Polscy producenci gier już osiągają sukcesy na świecie, więc obszar ten zasługuje na wsparcie w rozwoju.

Coraz niższa cena, znacznie poniżej wartości i poniesionych kosztów stwarza ryzyko wykorzystania obiektów sfinansowanych za publiczne środki w sposób daleki od interesu społeczeństwa. W związku z tym zwracamy się o utworzenie lub wykorzystanie istniejących instrumentów, które umożliwią funkcjonowanie Parku Technologicznego w zgodzie z pierwotnymi założeniami tej inwestycji i interesem publicznym, jakim jest rozwój kraju i regionu Nowego Sącza.

to3.jpg

to_21.jpgvlcsnap-2020-12-23-15h22m04s863.jpg


Zuzanna Jakowicka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zuzanna Jakowicka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...