Apel o rozpatrzenie i przyjęcie przez Sejm RP ustawy o związkach

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi w artykule 32, że „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Mimo tego zapisu w ustawie zasadniczej tysiące par w Polsce jest dyskryminowanych przez ustawodawcę. Tylko z tego powodu, że osoba, którą kochają i z którą tworzą związek jest tej samej płci.

W Sejmie RP został złożony projekt ustawy o związkach partnerskich par jednopłciowych i różnopłciowych powstały z inicjatywy i organizacji pozarządowych i grupy nieformalnej Miłość Nie Wyklucza. Projekt ten jest szansą na pozytywne zmiany. Daje osobom dotychczas niewidocznym dla prawa możliwość stworzenie rodziny, wzajemnej opieki i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Wśród postulatów, których realizacja byłaby możliwa dzięki wprowadzeniu ustawy o związkach partnerskich, znajdują się kwestie dotyczące zarówno podatków, wspólnoty majątkowej, jak i obowiązków, m.in.:

- obowiązek współdziałania dla dobra związku,

- możliwość decydowania o leczeniu nieprzytomnego partnera/partnerki,

- prawo do otrzymania zwłok zmarłego partnera/partnerki celem pochówku,

- możliwość dziedziczenia w pierwszej grupie podatkowej

i wiele innych zapisów regulujących te dziedziny życia, w których partnerzy i partnerki mają utrudnioną bądź uniemożliwioną wzajemną opiekę, wsparcie i wspólne życie.

 

Czas to zmienić! Chcemy w świetle prawa tworzyć rodziny i być dla siebie osobami bliskimi.

Dlatego:

Apelujemy do pani marszałek Sejmu o nadanie biegu inicjatywie ustawodawczej!

Apelujemy do posłów i posłanek Sejmu RP o poważną, merytoryczną debatę nad przedstawionymi projektami ustawy o związkach partnerskich.

Apelujemy o przyjęcie przez Sejm RP ustawy o związkach partnerskich.

---

Dowiedz się więcej:

www.miloscniewyklucza.pl

www.facebook.com/miloscniewyklucza


Akcja Miłość nie wyklucza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Akcja Miłość nie wyklucza do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook