Moratorium na odstrzał ptaków łownych.

      Szanowna Pan/Pani Minister Klimatu i Środowiska                   W imieniu Fundacji Wilk i Inni Mieszkańcy Lasu apelujemy o wprowadzenie moratorium na zabijanie 13 gatunków dzikich ptaków. Ptaki te są wpisane na listę zwierząt łownych: gołąb grzywacz, kaczki (krzyżówka, głowienka, cyraneczka, czernica), gęsi (gęgawa zbożowa i białoczelna), jarząbek, i bażant zwyczajny, łyska zwyczajna, słonka zwyczajna i  kuropatwa zwyczajna.               Przykładem jest gołąb grzywacz. Zabijanych jest rocznie z broni palnej 10-15 tysięcy sztuk tego gatunku. Ptaki te nie powodują większych szkód w rolnictwie ani nie mają znaczenia w  wyżywieniu ludności. Ponadto zabijanie tych ptaków nie jest zgodne z Dyrektywą Ptasią, według której nie poluje się na ptaki łowne w okresie ich lęgów ani z zapisami Prawa Łowieckiego o ochronie przyrody.   Polowania na ptaki łowne ograniczają ich populację, ale  też z racji pomyłek w czasie polowań, są zabijane również gatunki ptaków znajdujące się na polskiej i unijnej liście zwierząt, objętych ścisłą ochroną gatunkową.   W trakcie polowań wiele ptaków zostaje okaleczonych a te nieodznalezione dogorywają nieraz całymi dniami w męczarniach. Liczba tych ofiar obejmuje kilkaset tysięcy ptaków rocznie. Tego typu działania są nieetyczne. i karygodne.   Wprowadzony przez UE od 16 lutego tego roku jednolity zakaz używania śrutu ołowianego podczas polowań na obszarach wodno-błotnych ma wielkie znaczenie w utrzymaniu zdrowego środowiska naturalnego na tych terenach. Jednak na pozostałych terenach polowań na zwierzynę łowną przepis ten nie obowiązuje.   Stanowi to nadal zagrożenie dla świata zwierząt, roślin i gleby a  trafiając do organizmu człowieka, powoduje poważne choroby. Wpływa negatywnie na funkcje m.in. układu nerwowego, krążenia, kostnego, rozrodczego  i jest niebezpieczny zarówno dla kobiet w ciąży, jak i dzieci.   Według danych Europan Chemicals Agency z listopada 2022, trafiało w obszarach państw UE co roku około 44 tysięcy ołowiu do środowiska naturalnego. Aż w 32% ołów pochodził z polowań, 11% z wędkarstwa i 57% ze strzelectwa sportowego.   Dalsze ograniczenie stosowania ołowiu w łowiectwie na terenie Polski, w tym strzelania do dzikiego ptactwa nie tylko na terenach podmokłych, byłoby niewątpliwie dużym wkładem  w ochronę środowiska i zdrowia obywateli.             Wnosimy o wprowadzenie moratorium na odstrzał wymienionych wyżej ptaków łownych na terenie naszego Państwa.                                                                                                   Z wyrazami szacunku                                                                             Prezes Fundacji Wilk i inni Mieszkańcy Lasu.


Fundacja Wilk i inni Mieszkańcy Lasu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Wilk i inni Mieszkańcy Lasu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB







Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...