Mówimy NIE Uberowi!

Szanowny Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Do wiadomości:

Poseł Grzegorz Schreiber, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Pan Bogdan Kubiak, Przewidniczący Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność"

 

Szanowny Panie Ministrze.

Działając w imieniu grupy zawodowej taksówkarzy.  Mając przede wszystkim na uwadze interes społeczny oraz ekonomiczny osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP "przewóz osób, taxi osobowe" domagamy się zmian oraz nowych rozwiązań w prawie o transporcie drogowym. Zmian które pozwolą godnie wykonywać ten zawód i będą zgodne z aktualnymi oczekiwaniami osób zainteresowanych.

  1. Domagamy się ujednolicenia zasad określających taryfę przewozową tak aby nie była ona przedmiotem manipulacji Urzedów Miast.  Stosowane obecnie praktyki nakładają na przewoźników konieczność ograniczenia wysokości taryfy przewozowej tylko w jej górnym zakresie. Pretekstem do takiego zachowania jest – z czym się zgadzamy – konieczność wykluczenia możliwości stosowania przez nieuczciwych przewoźników cen noszących znamiona „lichwy” co całkowicie chroni interes społeczny. Niestety brak stosowania tzw. widełek czyli wprowadzenia dolnej granicy wprost proporcjonalnie prowadzi do stosowania praktyk zaniżania opłat przez prywatnych właścicieli korporacji taksówkowych. Brak dolnej granicy tłumaczony jest błędnie jako stosowanie praw wolnego rynku, prowadząc tym samym do widocznego zubożenia oraz wydłużania czasu pracy ponad normy przyjęte w transporcie drogowym. Jesteśmy zdania, że wprowadzenie rozwiązań systemowych w tej kwestii, przyczyniłoby się do racjonalnego wzrostu jakości usług w sferze przewozów osób taksówkami oraz poprawy bezpieczeństwa, jednocześnie nie naruszając zasad wolnorynkowych. Przeprowadzone badania na rynku poznańskim kilka lat temu na zlecenie Urzędu M. Poznania jednoznacznie wskazują na odbiegające cenowo na niekorzyść dla przewoźników stosowanie taryf od ustalonego wzorca minimum/maximum. Niestety badania te poza znaczeniem archiwalnym nie spowodowały zmian w przepisach lokalnych. Dlatego też istnieje realna potrzeba regulacji tego elementu, pozostawiając możliwość regulacji jego rozpiętości lokalnym władzom z uwagi na różne uwarunkowania ekonomiczno-społeczne.
  2. Domagamy się zmian w ustawie o transporcie drogowym w części dotyczacej licencji na przewóz osób. Obecnie jest ona przypisana do pojazdu co jest rozwiązaniem kuriozalnym. Mając na uwadze praktyki stosowane w krajach Unii Europejskiej zwracamy uwagę na fakt, że rozwiązaniem praktykowanym powszechnie jest przypisanie licencji do jej właściciela czyli osoby wykonującej działalność – przewóz osób taxi. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na regulacje ilości powstających miejsc pracy poprzez zbywalność przedmiotowej licencji (stała liczba licencji, zgodna z aktualną potrzebą miast). Nijednokrotnie bowiem zawód taksówkarza traktowany jest jako idelane rozwiązanie dla zmniejszenia bezrobocia, natomiast nikt nie interesuje się osobami już wykonującymi ten zawód ponad normatywne możliwości. Przypisanie licencji do jej właściciela uwolniłoby zarazem narzędzia jakim bez wątpienia są pojazdy wykorzystywane do wykonywania tej działalności.
  3. Domagamy się wreszcie ostatecznego rozwiązania sprawy firm pokroju Uber, które mają za nic Polskie prawo. Osoby wykonujące przewozy pod szyldami takich firm łamią prawo nie posiadając wymaganej licencji oraz nie odprowadzając należnych podatków. Działania tego typu firm to tworzenie szarej strefy pod hasłami "nowoczesnych rozwiązań". Działanie te to również dyskryminacja osób wykonujących działalność gospodarczą przewóz osób taxi. 

 

Powyższe postulaty doskonale funkcjonują jako rozwiązania prawne w wielu krajach Unii Europejskiej pozwalając na uczciwe wykonywanie działalności. Ufamy, że Pan Minister po zapoznaniu się z nimi dojdzie do takiego samego wniosku i uwzględni je w procesie legislacji. Zmiany te umożliwiłyby poprawę jakości usług i bezpieczeństwa z zachowaniem zasad wolnego rynku oraz mając na względzie interes społeczny.

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zmiany.

 

Poznańskie Stowaryszenie Taksówkarzy


Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy    Skontaktuj się z autorem petycji