Sprawiedliwe zniżki na gdańskim lodowisku miejskim

Szanowna Pani
Teresa Kuśmierska
Dyrektor
Gdańskiego Archipelagu Kultury 

Szanowna Pani Dyrektor,

W imieniu gdańskiej młodzieży Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska zwraca się do Pani w sprawie kontrowersyjnej polityki cen biletów na prowadzonym przez Scenę Muzyczną – Gdański Archipelag Kultury lodowisku miejskim na Placu Zebrań Ludowych.

Dziwią nas różnice w zniżkach dla osób uczących się. Nie rozumiemy, czemu uczniowie szkół średnich muszą płacić więcej (11zł), niż gimnazjaliści (7zł) i studenci (10zł). Uważamy, że młodzież ucząca się ma równe prawa do ulgi i uczniów szkół średnich powinna obejmować tak sama ulga jak gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych.

Tak ustalone ceny dziwią nas tym bardziej przez fakt, że lodowisko nie jest prowadzone przez nastawioną na zysk firmę, a przez miejską instytucję kultury mającą za zadanie zapewniać mieszkańcom dobry i równy dostęp do kultury oraz różnych atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Opisywany powyżej problem naszym zdaniem nie powinien mieć miejsca w przypadku takiej instytucji.

W imieniu całej gdańskiej młodzieży prosimy o objęcie ulgą szkolną młodzieży uczęszczającej do szkół średnich.

Z wyrazami szacunku

(-) Szymon Krawczuk 

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

 

Do wiadomości otrzymują: 

1. Pan Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
2. Pan Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
3. Pani Teresa Kuśmierska - Dyrektor Gdańskiego Archipelagu Kultury
4. Pan Piotr Chrzanowski - Kierownik Sceny Muzycznej - Gdańskiego Archipelagu Kultury


Szymon Krawczuk - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska    Skontaktuj się z autorem petycji