Murem za Oskarem Szafarowiczem i wolnością słowa!

    Konstytucja RP w artykule 54 gwarantuje każdemu wolność słowa i swobodę manifestowania swoich poglądów, to jedna z fundamentalnych wartości zachodnioeuropejskiej cywilizacji. Od miesięcy środowiska lewicowo-liberalne prowadziły krucjatę, wymierzoną w Oskara Szafarowicza – odważnego patriotę, zaangażowanego w działalność Prawa i Sprawiedliwości, nieukrywającego swoich konserwatywnych poglądów. Student prawa na Uniwersytecie Warszawski mierzy się od ponad pół roku z lawiną hejtu oraz ostrą nagonką, która zawitała również w mury uczelni. W środę 7 listopada 2023r. po kuriozalnym przesłuchaniu Komisja Dyscyplinarna UW wydała werdykt w sprawie jego „niewłaściwej aktywności publicznej” – został ukarany naganą z ostrzeżeniem. Jednocześnie usłyszał, że kolejne przykłady politycznej działalności, arbitralnie ocenione przez Komisję jako nieprawidłowe, będą skutkowały natychmiastowym relegowaniem z uczelni.   

     Uniwersytet, zgodnie z ukształtowaną już w średniowieczu ideą, powinien być oazą wolności wymiany myśli i świątynią wolności słowa. Żadne poglądy (mieszczące się w konstytucyjnych ramach) oraz polityczne formy ekspresji nie mogą być w jakikolwiek sposób poddawane ocenie i stanowić podstawę dyskryminacji i szykanowania. Opowiadamy się za poszanowaniem wolności słowa i szacunkiem wobec każdego młodego obywatela, zaangażowanego w życie publiczne.

   Oceniamy postanowienie Komisji Dyscyplinarnej UW jako skandaliczne i niesprawiedliwe, w pełni solidaryzujemy się z represjonowanym Oskarem Szafarowiczem. Wzywamy wszystkich przyzwoitych ludzi dobrej woli, niezależnie od przekonań politycznych, do stawania w obronie szykanowanego młodego konserwatysty, który za merytoryczną, ale odważną obronę swoich wartości, jest dziś poddawany antydemokratycznym i niepraworządnym praktykom cenzorskim na uczelni.

Środowiska patriotyczne

Murem_za_Oskarem_2.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Wojda będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...