Murem za prawem do obrony

Szanowna Społeczności Pracowników Pedagocznych Akademii Dobrej Edukacji, Szanowny Zarządzie Stowarzyszenia Dobrej Edukacji, Szanowna Pani Dyrektor Florek

 

Wyrażamy swój sprzeciw wobec nieuzasadnionemu wszczynaniu procedury usunięcia Pawła Zarzyckiego z listy uczniów Liceum Dobrej Edukacji. Uważamy, że każdy konfilkt można rozwiązać rozmową a prawo do obrony przysługuje każdemu oskarżonemu. W myśl idei dobrej edukacji jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia przez Pawła statutu powinien on zostać o tym niezwłocznie poinfomowany i mieć możliwość wyjaśnić tą sytuację. Nie ma z naszej strony zgody na to, by władze szkoły usuwały niewygodnych uczniów pod pretekstem złamania regulaminu nie dając nawet do wiadomości oskarżonego informacji co mu się zarzuca i pozbawiając go prawa do obrony. Takie działania nie kojarzą nam się z marką Akademii Dobrej Edukacji i są sprzeczne z jej założeniami działania przede wszystkim w interesie ucznia. Ta sytuacja godzi w dobre imię Akademii Dobrej Edukacji i podważa nasze zaufanie do kadry zarządzającej szkołą. Żądamy poinformowania Pawła o zarzucanych mu czynach i umożliwienia mu udziału w jutrzejszej społeczności nauczycieli bądź zapewnienia mu innej możliwości obrony przed oskarżeniami.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marek Ługowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...