NIE ! DLA LIKWIDACJI KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

W związku z Zarządzeniem Pana Prezydenta Miasta Krakowa Nr 939/2020 z dniem 31 grudnia 2020 r. ulega likwidacji w obecnej formie organizacyjnej Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS). W jego miejsce ma powstać nowy podmiot utworzony z połączenia naszego Ośrodka z Międzyszkolnymi Ośrodkami Sportowymi

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=112699

Po przekształceniu, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy nie będzie już jednostką oświatową. Przestanie być miejscem przyjaznym i bezpiecznym, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży.  Rodzice  uczestników zajęć będą zobowiązani do częściowego finansowania działalności statutowej. Rodzaj zajęć uzależniony będzie od ilości uczestników, którzy poniosą częściowe koszty ich organizacji i prowadzenia. Przy obecnych bezpłatnych zajęciach, z dobrowolną składką na Radę Rodziców będzie to znacząca różnica! Ponadto zgodnie z założeniami będzie można rozszerzyć  ofertę placówki o płatne zajęcia dla dorosłych, co z kolei wiązać się może np. z bezpieczeństwem młodszych, ograniczeniami w dostępności do sal, itp. 

Ośrodek został powołany 55 lat temu na terenach podarowanych przez prywatną osobę. Osoba ta wyraziła wolę, aby powstało w Krakowie miejsce, gdzie bezpłatnie będą prowadzone zajęcia, które poprawią stan zdrowia dzieci i młodzieży. Dotychczas pozostawaliśmy wierni woli darczyńcy.


W myśl planowanych zmian misja naszej placówki zostanie zrównana w swojej ofercie z formą działalności gospodarczej świadczącej usługi.
Nie jest zrozumiała decyzja p. Prezydenta, aby przekształcić ten wyjątkowy w skali kraju i za granicą Ośrodek w placówkę, jakich na rynku wiele.

W  nowej formie organizacyjnej instruktorzy  przestaną być nauczycielami - zatrudnieni będą w oparciu o kodeks pracy. Prowadzenie zajęć w dotychczasowych formułach na pewno nie będzie możliwe.

Decyzja ta z całą pewnością będzie bardzo kosztowna (wystarczy policzyć koszt obsługi prawnej, koszty administracyjne i osobowe). Jeżeli faktycznie miasto poszukuje oszczędności np. poprzez wyłączanie oświetlenia ulic, to może również zrezygnuje ze zbędnego wydatku w postaci likwidacji pewnych jednostek i powoływaniu nowych. To naprawdę nie jest czas na kosztowne eksperymenty organizacyjne i tworzenie od podstaw niesprawdzonych instytucji opłacanych z kasy miejskiej.

Projekt uzyskał już pozytywną opinię prawną i ma być przyjęty przez radnych miasta Krakowa w trybie jednego czytania dnia 29.04.2020r, co oznacza bardzo krótki czas na jakąkolwiek możliwość jego zablokowania.

Dlatego zwracamy się z gorącym apelem do Rodziców i sympatyków Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego o pomoc.  Trzeba wszelkimi możliwymi sposobami dotrzeć do mediów, portali społecznościowych i zainteresować ich problemem. Trzeba dotrzeć do radnych z informacją, że nie można likwidować i przekształcać placówki, w której od lat z powodzeniem kształci się, wychowuje i  dba o wszechstronny rozwój ponad 12.500 dzieci i młodzieży tygodniowo (dane wg arkuszy organizacyjnych placówek w roku szkolnym 2019/2020 ).

Poruszmy niebo i ziemię, by  projekt został odrzucony przez radnych naszego miasta.

W Was wielka nadzieja!

Tylko WSPÓLNIE  możemy coś zrobić. 

Bardzo Państwa prosimy o pomysły, pomoc i działanie. DZIĘKUJEMY!                                                                       

Sympatycy i Rodzice uczestników zajęć z Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego


Arkadiusz Mielniczek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Arkadiusz Mielniczek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...