Nie asfaltujmy Beskidu Niskiego. NIE dla asfaltu na drodze Jasionka-Czarne-Długie-Radocyna

CZARNE_021.jpg  Zwracamy się do włodarzy gminy Sękowa o zachowanie unikatowego charakteru doliny Czarnego, Długiego i Radocyny i nieasfaltowanie gminnej drogi Jasionka-Czarne-Długie-Radocyna-Radocyna Górna na żadnym odcinku. Jako mieszkańcy najbliższej okolicy wielokrotnie i jednoznacznie informowaliśmy Wójta gminy Sękowa p. Małgorzatę Małuch, że zależy nam na zachowaniu charakteru tej drogi i nie chcielibyśmy, aby była pokryta asfaltem. Dlatego z wielkim niepokojem odbieramy informacje, że na jej części taki plan będzie wkrótce realizowany we współpracy z Lasami Państwowymi. Osoby odwiedzające Beskid Niski znają i cenią niezwykły charakter tych łemkowskich dolin. Z wielu ust słyszymy, że takich miejsc już w Polsce nie ma. Chcielibyśmy, aby również przedstawiciele lokalnych władz dojrzeli, że nie mają do czynienia jedynie z dalekim i nieistotnym kawałkiem na obrzeżach gminy ale z dobrem mającym ponadgminną wartość, które należy chronić przed masową i zmotoryzowaną turystyką.  Na spotkaniu w Urzędzie Gminy 8 czerwca 2022 r., Wójt gminy jednoznacznie stwierdziła, że droga będzie remontowana, a nie asfaltowana (uczestnicy spotkania: Małgorzata Małuch, wójt gminy; Małgorzata Dobrzycka, Radocyna Górna; Maria Starzewska, Czarne; Magdalena Gołębiowska-Śmiałek, Krzywa; Krystian Kiwacz, Kobylanka). Z tym większym rozgoryczeniem dowiadujemy się, że faktyczny plan jest inny.  Przeciwnikami asfaltu są mieszkańcy, turyści odwiedzający tę część Beskidu Niskiego, przyrodnicy. Wydaje się, że jedynym podmiotem zainteresowanym asfaltowaniem drogi są Lasy Państwowe posiadające Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy na Radocynie, które zadeklarowały sfinansowanie inwestycji w 95 proc. W tej sytuacji zdecydowaliśmy się nagłośnić sprawę, żeby uzmysłowić władzom gminy Sękowa jak wielu osobom zależy na dotychczasowym wyglądzie tych dolin.  


Maria Starzewska, Czarne    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maria Starzewska, Czarne do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...