NIE budowie kurników w Kruszynianach

Wieś Kruszyniany leżąca na Podlaskim Szlaku Tatarskim, jest jedną z największych wizytówek naszego regionu. Nasza wieś leży na skraju Puszczy Knyszyńskiej i wchodzi w skład terenów Natura 2000. Znajduje się na jego terytorium ostoja ptaków objętych ochroną: orlika krzykliwego, czajki i cietrzewia.  W puszczy można spotkać żubry, łosie, wilki czy stada saren.

Wieś Kruszyniany poprzez swój wyjątkowy zachowany styl architektoniczny objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej. Znajduje się tu najstarszy, jeden z dwóch zabytkowych drewnianych meczetów w Polsce, z 1795 roku, który uzyskał status Pomnika Historii (jako jeden z dwóch na Podlasiu) oraz wiele budynków gospodarczych i domowych o wartościach kulturowych z końca XVIII wieku i początku XIXw. Z powodu tych walorów nasza wieś jest odwiedzana przez tysiące turystów z Polski, jak i z całego świata, chcących poznać wyjątkowość wielokulturowości Podlasia, a także czystą nieskażoną przyrodę naszego regionu. Z roku na rok osób chcących odwiedzić Kruszyniany i okolice przybywa. Naszą wieś odwiedziło wielu zacnych gości, jak książę Karol i zapewne wielu jeszcze chcemy w przyjaznej atmosferze ugościć.

Dlatego SPRZECIWIAMY SIĘ planowanej budowie 4 kurników o obsadzie łącznej 960 DJP, czyli 240 000 kur na działce o nr geod. 389/2 położonej we wsi Kruszyniany, gmina Krynki.

Obecność takiej dużej inwestycji to zakłócenie ekosystemu przyrodniczego w naszej okolicy, poprzez niszczenie środowiska w wyniku emisji gazów i pyłów (np. amoniaku) a także produkcję odpadów i odchodów zwierzęcych na terenach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.  

Nasza wieś Kruszyniany posiada zniszczoną wąską drogę i wciąż nie mamy we wsi chodnika. Zatem obsługa tej inwestycji, poprzez wzmożony ruch ciężarowy doprowadzi do kompletnego zniszczenia drogi , a brak chodnika powoduje niebezpieczeństwo wypadków dla naszych dzieci, innych mieszkańców i turystów.

Wzmożona emisja fetoru zniechęci turystów do odwiedzenia naszej miejscowości jako miejsca o nieskażonej przyrodzie i ciszy.

Nie możemy dopuścić aby interes jednej osoby która będzie czerpać korzyści z budowy kurników, przesłaniał interes publiczny, i cierpiała cała miejscowa społeczność oraz środowisko naturalne. Z tego też powodu Kruszyniany stracą przez wiele lat wspólnie budowaną i promowaną przez instytucje publiczne i państwowe (m.in.PTTK, PROT, Urząd Marszałkowski Województw Podlaskiego) renomę atrakcji turystycznej województwa podlaskiego. Przynosiło to z roku na rok wymierne efekty, czego wynikiem był wzrastający ruch turystyczny w naszym regionie.  

Prosimy Państwa o wsparcie naszego protestu, aby cieszyć się w pełni naszą Perełką Podlasia w ciszy i w nieskażonej naturze.