NIE budowie kurników w Kruszynianach

Wieś Kruszyniany leżąca na Podlaskim Szlaku Tatarskim, jest jedną z największych wizytówek naszego regionu. Nasza wieś leży na skraju Puszczy Knyszyńskiej i wchodzi w skład terenów Natura 2000. Znajduje się na jego terytorium ostoja ptaków objętych ochroną: orlika krzykliwego, czajki i cietrzewia.  W puszczy można spotkać żubry, łosie, wilki czy stada saren.

Wieś Kruszyniany poprzez swój wyjątkowy zachowany styl architektoniczny objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej. Znajduje się tu najstarszy, jeden z dwóch zabytkowych drewnianych meczetów w Polsce, z 1795 roku, który uzyskał status Pomnika Historii (jako jeden z dwóch na Podlasiu) oraz wiele budynków gospodarczych i domowych o wartościach kulturowych z końca XVIII wieku i początku XIXw. Z powodu tych walorów nasza wieś jest odwiedzana przez tysiące turystów z Polski, jak i z całego świata, chcących poznać wyjątkowość wielokulturowości Podlasia, a także czystą nieskażoną przyrodę naszego regionu. Z roku na rok osób chcących odwiedzić Kruszyniany i okolice przybywa. Naszą wieś odwiedziło wielu zacnych gości, jak książę Karol i zapewne wielu jeszcze chcemy w przyjaznej atmosferze ugościć.

Dlatego SPRZECIWIAMY SIĘ planowanej budowie 4 kurników o obsadzie łącznej 960 DJP, czyli 240 000 kur na działce o nr geod. 389/2 położonej we wsi Kruszyniany, gmina Krynki.

Obecność takiej dużej inwestycji to zakłócenie ekosystemu przyrodniczego w naszej okolicy, poprzez niszczenie środowiska w wyniku emisji gazów i pyłów (np. amoniaku) a także produkcję odpadów i odchodów zwierzęcych na terenach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.  

Nasza wieś Kruszyniany posiada zniszczoną wąską drogę i wciąż nie mamy we wsi chodnika. Zatem obsługa tej inwestycji, poprzez wzmożony ruch ciężarowy doprowadzi do kompletnego zniszczenia drogi , a brak chodnika powoduje niebezpieczeństwo wypadków dla naszych dzieci, innych mieszkańców i turystów.

Wzmożona emisja fetoru zniechęci turystów do odwiedzenia naszej miejscowości jako miejsca o nieskażonej przyrodzie i ciszy.

Nie możemy dopuścić aby interes jednej osoby która będzie czerpać korzyści z budowy kurników, przesłaniał interes publiczny, i cierpiała cała miejscowa społeczność oraz środowisko naturalne. Z tego też powodu Kruszyniany stracą przez wiele lat wspólnie budowaną i promowaną przez instytucje publiczne i państwowe (m.in.PTTK, PROT, Urząd Marszałkowski Województw Podlaskiego) renomę atrakcji turystycznej województwa podlaskiego. Przynosiło to z roku na rok wymierne efekty, czego wynikiem był wzrastający ruch turystyczny w naszym regionie.  

Prosimy Państwa o wsparcie naszego protestu, aby cieszyć się w pełni naszą Perełką Podlasia w ciszy i w nieskażonej naturze.    

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dżemil Gembicki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook