NIE dla dystrybucji podręczników z dotacji MEN przez szkoły

W związku ze zmianą obsady w ministerstwie, chciałam zasugerować temat rezygnacji z darmowych podręczników.
Uważamy (ja i moje koleżanki z innych szkolnych bibliotek oraz nauczyciele przedmiotów), że fundowanie książek do lekcji nie jest potrzebne w dobie otrzymywania od państwa 800 i 300 plus. Są to kwoty, które mogą całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie uczniów na podręczniki na początku każdego roku szkolnego. Szczególnie, jeśli zostaną odkupione od starszych kolegów i koleżanek.
Co roku uczniowie zdając wypożyczone książki, walczą o to, aby nie odkupować zniszczonych przez siebie pomocy książkowych, twierdząc, że taką już dostali. Wydłuża to czas rozliczenia się z biblioteką. Prace związane z rozliczaniem, ewidencja i zestawienia są wielkim dodatkowym zadaniem administracyjno - księgowym dla pracowników pedagogicznych. Nie muszę mówić jak dużo inicjatyw można by podjąć, nie tracąc czasu na liczenie i domawianie książek już w wakacje.
Wielu nauczycieli, wzorem swoich kolegów i koleżanek po fachu z innych krajów, sama tworzy materiały do nauki, przystosowując tym samym poziom do możliwości swoich podopiecznych. Natomiast wiele podręczników trafia na przemiał pomimo swojego świetnego stanu wynikającego z nieużywania, tylko dlatego, ze minęła ich 3 - letnia kadencja. Zastępują je inne egzemplarze, które różnią się numerem dopuszczenia i niewieloma szczegółami np. kolejnością zadań czy obrazkiem. Jest to więc szalenie nieekologiczne, nie mówiąc już o milionach, które mogłyby być wydatkowane na inne pomoce dydaktyczne. Zmiana byłaby korzyścią dla uczniów, którzy nabywaliby tylko niezbędne podręczniki, chroniąc drzewa, oszczędzając pieniądze i swoje kręgosłupy. W ten sposób uczyliby się przedsiębiorczości podczas szkolnych kiermaszów. Wyszłoby to więc wielu na zdrowie. Zachęcam do poparcia tej inicjatywy! 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Olga będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...