NIE dla likwidacji Szkoły Podstawowej w Myślicach i Starym Dzierzgoniu

Drodzy rodzice, mieszkańcy, byli uczniowie SP Myślice. Urząd Gminy Stary Dzierzgoń planuje likwidację Szkoły Podstwowej w Myślicach. Podstawowym argumentem za likwidacją, jakim posługuje się Wójt, jest brak rentowności. Szkoła, jak wiadomo, nie jest po to żeby przynosić zyski finansowe, tylko po to aby zapewnić jak najlepszą edukację dzieciom. Należy pamiętać również o rodzicach, którzy chcą mieć szkołę blisko miejsca zamieszkania, szczególnie kiedy chodzi o bezpieczeństwo młodszych dzieci. Patrząc z perspektywy historii szkoła w Myślicach była niemal od zawsze. Jeżeli teraz dopuścimy do tego aby ją zamknięto, prawdopodobnie już nigdy nie zostanie otwarta. Wystarczy spojrzeć na to co się stało ze stacją kolejową, w jaką zapasć popadła i jak dużo Myślice jak i cała Gmina straciły na jej likwidacji. Jeżeli jesteś przeciwny likwidacji szkoły podpisz naszą petycję! Dziękujemy za wsparcie.

P.S 

Rozszerzyliśmy petycję o Szkołę Podstawową w Starym Dzierzgoniu, która również ma być zlikwidowana, a sytuacja uczniów i rodziców jest podobna jak w przypadku SP Myślice. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamil Jurkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...