Nie dla nagonki na dr Bachańskiego

Sznowny Panie Ministrze

Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec działań stosowanych przez IPCZD wobec dr Bachańskiego i jednocześnie zaapelować do Pana o pozwolenie dla Pana doktora na kontynuowanie badań nad zastosowaniem medycznej marihuany.

Działania stosowane przez IPCZD podchodzą pod mobbing, pan doktor jest prześladowany, tylko i wyłącznie za swoje poglądy dot zastosowania leczniczej marihuany w medycynie. Zostało udowodnione naukowo, że lecznicza marihuana przynosi pozytywne skutki np przy leczeniu raka.

Terapia kanaboidami przynosiła bardzo dobre efekty, jednak w wyniku urzędniczej hucpy, na której czele stała derekcja IPCZD badania zostały zawieszone, co może dziwić, ponieważ (jak podano w materiale Faktów z dnia 27.07.2015) doktor dostał zgodę na korzystanie z tych środków

Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie

Z wyrazami szacunku