Nie dla nauczania stacjonarnego od września dla szkół średnich i starszych klas SP

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracodawcy, kierujemy ten apel do ZNP, MEN i Samorządów lokalnych.

Bezpieczeństwo dla dzieci, nauczycieli i ich rodzin jest dla Nas na pierwszym miejscu!

Chcemy nauczania zdalnego od 1 września dla uczniów szkół średnich i wyższych klas szkoły podstawowej, którzy mogą samodzielnie zostać w domu. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, brak zabezpieczeń dla nauczycieli i uczniów, brak możliwości zachowania dystansu oraz duża liczebność klas, przemieszczanie się uczniów na terenie szkoły oraz przebywanie we wspólnych przestrzeniach (szatnia, toaleta, korytarze etc.) nauczanie zdalne jest w tej chwili jedynym sposobem, aby uchronić dzieci oraz kadrę nauczycielską. Dodatkowym problemem jest dojeżdżanie do szkoły środkami komunikacji miejskiej z różnych miast, a także praca nauczycieli w wielu placówkach, co ułatwi transmisję wirusa i utrudni znalezienie ognisk oraz potencjalnych zarażonych. Chcemy uniknąć kwarantanny, masowych zwolnień lekarskich, niskiej frekwencji na lekcji, a przede wszystkim nie chcemy narażać dzieci i nauczycieli na utratę zdrowia i życia.

Chcemy również ochronić zdrowie nauczycieli oraz dzieci z klas I-III poprzez zmniejszenie ilości uczniów w szkołach podstawowych, w momencie, gdy klasy IV-VIII przejdą na nauczanie zdalne. Dzięki temu, będzie możliwe odizolowanie dzieci w mniejszych grupach, zorganizowanie zmianowych przerw, ograniczony kontakt nauczycieli i uczniów ze sobą. Będzie to również korzystne dla rodziców, którzy chcą posłać dzieci do szkoły, gdzie będą miały zapewnioną opiekę, w momencie, gdy nie przysługuje im już zasiłek opiekuńczy.

Nauka zdalna jest także ochroną dla rodzin uczniów, gdyż potencjalna kwarantanna będzie wiązała się z kwarantanną w placówkach, do których będzie uczęszczało rodzeństwo ucznia, a także w firmach i zakładach pracy, w których pracują ich rodzice. Będzie to duży cios dla gospodarki kraju i olbrzymie przeciążenie dla służby zdrowia, szczególnie w sytuacji, gdy pediatrów jest tak mało. Dzięki nauce zdalnej, uda się również zabezpieczyć starsze osoby, które w dużej mierze przejmują opiekę nad dziećmi po szkole, a także chorych na choroby przewlekłe, onkologiczne, wady serca, astmę etc., rodziców samotnie wychowujących dzieci bojących się utraty pracy, przez ciągłe L4 na dziecko czy pobyt na kwarantannie. 

Jeśli możemy w ten sposób ograniczyć transmisję wirusa i umożliwić dzieciom powrót do BEZPIECZNEJ szkoły, przejdźmy na nauczanie zdalne. Sądząc po ciągle wzrastającej liczbie zakażonych, otwarcie szkół będzie krokiem w tył w walce z epidemią.


Rodzice i Nauczyciele    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rodzice i Nauczyciele do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook