NIE dla Ordo Iuris na Uniwersytecie Śląskim

My, niżej podpisane i podpisani, chcemy wyrazić sprzeciw wobec organizowania szkoleń przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Nie godzimy się na współpracę publicznej uczelni z fundacją propagującą poglądy niezgodne ze stanowiskiem współczesnej nauki.

Ten cykl szkoleń, organizowany przez wymienioną fundację wraz z Kołem Naukowym Ordo Iuris, budzi nasze głębokie niezadowolenie. Jako studentki i studenci szanujemy odmienne poglądy oraz możliwość ich wyrażania, a także konfrontowania na uczelniach, jakkolwiek w placówce oświaty nie może być miejsca dla fundacji propagującej antynaukowe poglądy, ani tym bardziej wygłaszającej je ex cathedra, z pozycji autorytetu. Zgoda na prezentowanie w murach Uniwersytetu Śląskiego opinii opartych na ideologii oraz fundamentalizmie religijnym może negatywnie wpływać na wiarygodność placówki.

Ordo Iuris znane jest między innymi z kampanii "Chrońmy dzieci!", której celem jest znięchęcanie społeczeństwa do rzetelnej edukacji seksualnej oraz utrudnianie szkołom organizowania zajęć o tej tematyce. Oficjalna strona akcji informuje, że pod nazwą edukacji antydyskryminacyjnej kryją się w rzeczywistości treści tak zwanej "ideologii gender" oraz nazywa mniejszości seksualne dewiantami. Homoseksualizm został wykreślony z listy chorób przez APA w 1973 (wbrew często powtarzanej opinii nie stało się to w wyniku głosowania, a na podstawie badań), a przez WHO w 1990 roku. Obecnie istnieje konsensus naukowy, że homoseksualizm jest normalnym wariantem ludzkiej seksualności. Ordo Iuris podważa również słuszność operacji korekty płci, które to wykonywane są zgodnie przez lekarzy prawie na całym świecie po wnikliwym zbadaniu i przygotowaniu pacjentów. Fundacja ma również związek z uchwalanymi ostatnio Kartami Praw Rodzin, znanymi także jako uchwały anty-LGBT. 

Jako mieszkanki i mieszkańcy Śląska, studentki i studenci oraz absolwentki i absolwenci Uniwersytetu Śląskiego a także innych uczelni oraz obywatele zatroskani tą sprawą, wyrażamy nasz głęboki niepokój wywołany treściami przekazywanymi na terenie i za zgodą uczelni. Pragniemy, by były one obiektywne, zgodne ze stanowiskiem nauki i jednocześnie uważamy, że szkolenia organizowane przez fundację Ordo Iuris nie spełniają tych kryteriów.

 


Aleksandra, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Aleksandra, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...