NIE dla polskiej interwencji w Syrii- TAK dla polskich zbrojeń!!!

    Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrow                                                         16/02/2016

    Szanowny Pan Antonii Maciarewicz Minister Obrony Narodowej        

 

       Do wiadomości:    

Poseł Pan Paweł Kukiz - KUKIZ'15   

Poseł Pan Marek Jakubiak - KUKIZ'15   

Poseł Patryk Jaki - PiS  

Europoseł Pan Janusz Korwin Mikke - KORWIN    

Działacz polityczny Pan Marian Kowalski - Narodowcy RP  

Działacz polityczny Pan Grzegorz Braun - Pobudka     

 

                 My obywatele RP sprzeciwiamy się polskiemu zaangażowaniu militarnemu w konflikcie w Syrii.  

 

  Polska należy do NATO i jest zobligowana do wypełnia obowiązków jakie nakłada na Polskę umowa akcesyjna. Potencjalny udział Polski w konfliktach/wojnach prowadzonych w innych regionach świata niż państwa członkowskie NATO, powinien być szeroko konsultowany z polskim narodem na forum Parlamentu oraz z Prezydentem Polski.

  Obecna fale emigracji/uchodźstwa to konsekwencja przede wszystkim zaangażowania państw Zachodu w destabilizację całych regionów świata w imię szerzenia tzw. demokracji.                                        

                                                                     To nie jest Polska wojna !    

  Z drugiej strony świat muzułmański organizuje wyjazd do krajów zachodnich, ludzi, którzy mogą przeprowadzać ataki terrorystyczne oraz destabilizować mir publiczny w tych krajach. Tzw. Europa Zachodnia, odchodząc od swoich korzeni chrześcijańskich, nie jest w stanie zaproponować, ani swoim obywatelom, ani obywatelom państw,  które zdestabilizowała oraz które dalej destabilizuje, żadnych uniwersalnych wartości nadających sens życia czy ładu moralnego. Dalsza próba niesienia " demokracji" na bagnetach nie prowadzi do niczego dobrego.

 

  Żądamy aby Polska jednoznacznie nie przyłączała się od koalicji destabilizującej państwa muzułmańskie, oraz zaniechała przyjmowania w swoje progi jakichkolwiek emigrantów z tamtych regionów.

 

  Syria podobnie jak Irak, to państwa, które w swoiście pojętej demokracji potrafiły umożliwić koegzystencję chrześcijan i muzułmanów oraz wstrzymywały się z jakakolwiek agresją w stosunku do świata zachodniego. Destabilizacja tych krajów, przez obecnie ateistyczne i bezideowe rządy państw zachodnich szerzących kulturę śmierci oraz promujących dewiacje, zaburzyła równowagę pomiędzy tymi kulturami, prowadząc do jawnej lub ukrytej agresji jaką widzimy na ulicach Niemiec i innych państw.  

 

  W obecnie sytuacji geopolitycznej, gdzie Europa jest bardziej zajęta sobą, Polska ma ogromną i niepowtarzalną szanse na wybicie się w skali światowej. Może to zrobić jedynie wtedy gdy będzie budowała swoją pozycję w oparciu o silną gospodarkę, pieniądz, armię oraz wiarygodny sojusz NATO.  

 

  Nie zgadzamy się na jakikolwiek udział Polski w wojnę w Syrii ani jakimkolwiek państwie bliskiego wschodu czy północnej Afryki.       

     Apelujemy - nie idźmy na tą wojnę, zachowajmy siłę  militarną do obrony własnego domu w tych niebezpiecznych czasach !         

                                                                              Z wyrazami szacunku              

                                                             Niżej podpisani Obywatele Rzeczpospolitej