NIE dla Przemysława Czarnka na stanowisku Ministra Edukacji i Nauki

Nowym ministrem edukacji ma zostać Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jego dotychczasowa obecność w życiu publicznym dowodzi, że jest osobą skrajnie nieodpowiednią do zajmowania tego stanowiska.
Skutki tej nominacji będą szkodliwe i niebezpieczne dla polskich uczniów i stanu edukacji w Polsce.

1. Przemysław Czarnek otwarcie występował przeciwko Konstytucji RP i koncepcji praw człowieka w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych. W związku z tymi wypowiedziami toczyły się postępowania dyscyplinarne, oraz proces sądowy


2 . Przemysław Czarnek nie ma doświadczenia w działaniach na rzecz edukacji. Żadna z pięciu interpelacji, jakie złożył jako poseł nie dotyczyła tego tematu. Nie był nigdy zaangażowany w sejmową Komisję Edukacji.
Żadna z jego wypowiedzi nie wskazuje na zainteresowanie szkołami.

3. Z punktu widzenia tzw reformy Gowina Przemysław Czarnek ma znikomy dorobek naukowy.

 

Więcej:
https://oko.press/czarnek-ministrem-edukacji-i-nauki-otwarta-furtka-dla-homofobii-nacjonalizmu-i-antysemityzmu/

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ewa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...