NIE dla skuterów wodnych i łodzi o napędzie spalinowym na Pogorii 4. Regulacja przepisów i ich egzekwowanie.

Dlaczego wystosowaliśmy niniejszą petycję?

Jesteśmy grupą miłośników tego zbiornika oraz ludźmi aktywnie spędzającymi czas nad wodą i w jej bezpośrednim otoczeniu (żagle, windsurfing, kitesurfing, SUP, kajaki, rolki, rower, spacery wokół zbiornika). Znamy ten akwen wodny od początku jego powstania po zlikwidowanej piaskowni i obserwujemy jego postępującą degradację z roku na rok. Głównie za sprawą pojawienia się ruchu motorowodnego o napędzie spalinowym na zbiorniku.

Zwracamy się z następującym przekazem do wszelkich możliwych służb i organów zajmujących się administracją i ochroną tego miejsca, m.in.: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, władze powiatów Dąbrowa Górnicza i Będzin oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Zależy nam, aby ten jeden z największych i najczystszych zbiorników wodnych w naszym rejonie, pozostał w możliwie niezmienionej formie, zarówno jeśli chodzi o samą czystość wody, jak i otaczające go tereny zielone i mógł służyć ludziom jako przyjazne miejsce do wypoczynku, rekreacji i obcowania z naturą bez jednoczesnego jej niszczenia. Tym bardziej, że znaczna część terenu objęta jest programem Natura 2000.Niestety zarządcy zbiornika, terenów wokół zbiornika, włodarze okolicznych miast, jak i same służby, najwyraźniej nie podzielają naszego zdania. Od wielu lat akwen ten jest systematycznie zanieczyszczany, głównie przez użytkowników skuterów wodnych i łodzi motorowych, którzy nie respektują regulaminu zbiornika, prawa wodnego i nie liczą się zupełnie z innymi osobami korzystającymi tego zbiornika, nie rzadko stwarzając poważne niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia. Skutery i łodzie motorowe są wodowane w wielu różnych, dzikich miejscach nie przeznaczonych do tego, a lawety i pojazdy do ich przewozu parkowane są bezpośrednio na plaży, regularnie rozjeżdżając nabrzeża i dodatkowo zanieczyszczając sam zbiornik wodny. Użytkownicy tych jednostek motorowodnych nie przestrzegają jakichkolwiek regulacji dotyczących dozwolonej prędkości i odległości pływania od linii brzegowej oraz poruszają się po obszarach niedozwolonych. Stwarzają tym samym poważne zagrożenie dla innych osób odpoczywających nad wodą lub poruszających się po zbiorniku wodnym innymi jednostkami, a także bardzo wyraźnie wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne, które z roku na rok ulega poważnemu pogorszeniu od czasu gdy jednostki te pojawiły się na tym zbiorniku. 

Zgłaszamy do wszelkich możliwych służb i organów zajmujących się administracją i ochroną tego miejsca, nasze roszczenie o skuteczną walkę z nieodpowiedzialnymi użytkownikami jednostek pływających o napędzie spalinowym, korzystającymi w niewłaściwy sposób z akwenu Pogoria 4, którzy wyrządzają ogromną szkodę na rzecz fauny i flory oraz jakości wody tego zbiornika wodnego, nie rzadko również powodując groźne wypadki na wodzie, a także zakłócającymi spokój i wypoczynek innym osobom korzystającym z tego akwenu. Zakaz poruszania się jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym oraz zakaz wjazdu przyczep i pojazdów bezpośrednio do linii brzegowej są naszym zdaniem wymogiem minimalnym, aby przywrócić i zachować niezmienioną postać zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska dla przyszłych pokoleń. 

Wskazane wyżej uchybienia, uzasadniamy w załączonych materiałach zdjęciowych i filmowych (linki poniżej). Odpowiednie służby winny skupić się na szkodliwości wyżej opisanych czynów, prowadzących do zanieczyszczanie i degradacji środowiska wodnego i bezpośrednich terenów zielonych przy zbiorniku wodnym Pogoria 4. Wzywamy, by okoliczne samorządy zorganizowały wspólne spotkanie do walki z powyższymi oraz uregulowania odpowiednich przepisów i ich egzekwowanie.

 

Film 1 "Smar i olej napędowy w wodzie":

https://youtube.com/shorts/XmbYJKPVweQ?feature=share

Film 2 "Wrak auta pozostawiony na brzegu":

https://youtube.com/shorts/mbN8HpDc4po?feature=share

Film 3: 

Tak wygląda rzeczywistość na tym zbiorniku gdzie ponoć panuje zakaz poruszania się jednostek z napędem spalinowym, a znaczna jego część jest objęta programem Natura 2000. Pytamy więc gdzie są służby odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i przepisów?!

https://youtu.be/NKhP-mC6wJ8

 

Polecamy również ciekawy artykuł z portalu "Będzin nasze miasto":

https://bedzin.naszemiasto.pl/wandale-na-pogorii-iv-tna-drzewa-buduja-obozowiska-niszcza/ar/c1-9019495

 

Zdjęcia:

slipowanie1.jpg

IMG_5914-kopia1.jpg

313050207_686274812659145_4520006559436619854_n.jpg

IMG_5898-kopia1.jpg

54525445_803626900067274_2858562664068546560_n2.jpg

122450319_10223896829145526_1408126152241731724_o1.jpg

122461960_10223896831185577_1301849974352290434_o1.jpg

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam Szed do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB







Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...