NIE DLA SPALARNI ŚMIECI CIEŚLE-WYSZOGRÓD!

Szanowny Panie Wójcie,

jako mieszkanki i mieszkańcy Gminy Oleśnica, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy spalarni śmieci na terenie położonym w pobliżu wsi Cieśle oraz Wyszogród. Nasz sprzeciw argumentujemy wnioskami, które nasunęły się nam po zapoznaniu ze stosowną dokumentacją.

Wynika z niej, iż spalarnia śmieci mogłaby mieć wysokość do 46 metrów (to ponad ⅕ wysokości Pałacu Kultury i Nauki), a odpady miałyby być składowane nawet przez okres trzech lat. Ponadto, obiekt ten znajdowałby się zaledwie ok. 800 metrów od zabudowy mieszkalnej.

Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę na szkodliwość działalności takiej spalarni. Same koszty budowy i funkcjonowania takiej spalarni są najwyższe ze wszystkich dostępnych metod utylizacji odpadów komunalnych. Co więcej - należności te stale rosną z powodu coraz bardziej zaostrzanych przepisów i norm dotyczących kontroli i redukcji emisji substancji szkodliwych oraz wzrostu opłat za bezpieczne składowanie toksycznych pozostałości po procesie spalania odpadów.

Sam proces spalania także wytwarza odpady. Nie niszczy on materii, a jedynie zmienia jej postać i skład chemiczny. Odpady są przekształcane w popiół, żużel i gazy. Według Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów “3R” na jedną tonę spalonych odpadów przypada ponad 320 kilogramów pozostałości stałych. Mimo wyposażenia spalarni w coraz to bardziej złożone urządzenia do redukcji zanieczyszczeń, nie jest możliwe wyeliminowanie toksycznych odpadów i emisji.

Pozostałości z procesu spalania gromadzą wszelkie związki chemiczne, które zawierały odpady przed spaleniem oraz nowe, powstałe w trakcie procesu spalania. Spalarnie działają bowiem jak chemiczne syntezatory. To tylko niektóre ze skutków utworzenia takiej spalarni.

Przyczyni się ona nie tylko do zanieczyszczenia i degradacji środowiska, ale będzie miała także negatywny wpływ na zdrowie, a nawet życie mieszkających w jej pobliżu ludzi oraz zwierząt.

Nie zgadzamy się na igranie z naszym zdrowiem, jak i środowiskiem.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Laura Kwoczała do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...