"NIE! Dla szybkiej kolei przez nasze domy." Sprzeciw wobec planowanej inwestycji Spółki CPK / Kolei Dużych Prędkości - przebiegającej przez osiedle Rypinek (Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie)

Screenshot_20220909-161924_Facebook.jpg 
STANOWISKO MIESZKAŃCÓW RYPINKA W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY KOLEI DUZYCH PREDKOSCI
NR 85 PRZEZ KALISZ.   
 
My, mieszkańcy Osiedla Rypinek w Kaliszu wyrażamy swój jednoznaczny i kategoryczny sprzeciw wobec budowy linii kolejowej nr 85, Kolei Duzych Prędkości (KDP) na trasie
Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań́, a zwłaszcza wobec wariantów numer
1 (wariant niebieski) i 2 (wariant czerwony) przebiegu tej linii, które przebiegają przez nasze osiedle. 
 
W wariancie 1 i 2 linia kolejowa przechodzi przez środek m.in. osiedla Rypinek powodując konieczność wyburzenia około 200 budynków mieszkalnych, fragmentu Zespołu Szkol Techniczno-Elektronicznych przy ulicy Częstochowskiej, a także budynki prywatnych zakładów pracy (co wiąże się ze zwolnieniami pracowników).
W konsekwencji olbrzymia rzesza ludzi stanie w obliczu braku dachu nad głowa.
Jednym słowem - bezdomności!!!
Trudno sobie wyobrazić, aby budowa tego rodzaju inwestycji musiała pociągnąć za sobą przesiedlenie setek osób, które mieszkają na tych terenach. 
 
Budowa trasy w wariancie 1 i 2 spowoduje daleko idącą dewastację miasta, spowodowaną zniszczeniem tkanki miejskiej niemalże w centrum Kalisza, ponieważ trasa kolejowa wraz z jej infrastrukturą przetnie tę część miasta szerokim pasem na kilkadziesiąt metrów. Zniszczenie wieloletniej, zwartej zabudowy mieszkaniowej, składającej się głównie z budynków jednorodzinnych, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i spowoduje degradację tej części miasta. 
 
We wspomnianych wariantach trasa przekracza ulice: Częstochowską, Wygon, Baśniową, Rusałki, Zdrojową, Polną, Chłodną, Tęczową, Zieloną, a ponadto praktycznie likwiduje ulicę Wielką.
Zabudowania, które pozostaną, narażone będą na negatywne oddziaływanie bliskiego sąsiedztwa kolei, w szczególności pękanie murów, do tego dochodzi hałas związanyz budową, a później eksploatacją linii kolejowej. 
 
W samej już Prognozie SSL CPK wskazano, że „trasowanie przebiegu nowych ciągów komunikacyjnych powinno uwzględniać przede wszystkim omijanie obszarów zwartej zabudowy mieszkalnej”. Umieszczenie torowiska biegnącego przez niemalże środek miasta jest zaprzeczeniem ww. założenia. 
 
Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że budowa wielu nowych domów jednorodzinnych została sfinansowana z kredytów, zatem właściciele takich nieruchomości, po otrzymaniu odszkodowania - które będą musieli przeznaczyć na spłatę kredytu - zostaną z niczym.
 
Równocześnie chcemy zaznaczyć, ze mieszkańcy osiedla Rypinek nie są przeciwni budowie kolei dużych prędkości przez Kalisz, bowiem jest to bardzo duża szansa dla naszego miasta. Jesteśmy pewni, ze każdy z wariantów przebiegu ww. linii będzie powodował niedogodności i dramaty w rodzinach. Uważamy jednak, że jest możliwe stworzenie wariantu przebiegu ww. kolei, który przede wszystkim będzie przebiegał z dala od terenów zabudowanych, nie wchodząc w kolizję z zabudowaniami mieszkalnymi.
 
Realizacja powyższego projektu wiąże się z utrata przez nas domów, nieruchomości - często dorobek życia kilku pokoleń a także podzieli nasze osiedle na dwie części co spowoduje utrudnienia w komunikacji miejskiej. 
 
Włączcie się w ochronę Naszych domów i ciszy w Kaliszu!
 
Dziekujemy, mieszkancy osiedla Rypinek.

Mieszkancy osiedla Rypinek w Kaliszu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkancy osiedla Rypinek w Kaliszu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...