Sprzeciw wobec realizacji transportów międzyszpitalnych przez system Państwowego Ratownictwa Medycznego

W związku z projektem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uwzględniającym apel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie umożliwienia zespołom ratownictwa medycznego realizacji transportu chorych pomiędzy szpitalami, sprzeciwiamy się podobnym rozwiązaniom.

Umożliwienie zespołom ratownictwa medycznego realizacji transportu pomiędzy poszczególnymi szpitalami doprowadzi do zmniejszenia ilości zespołów gotowych do udzielenia pomocy przedszpitalnej poszkodowanym i chorym wymagającym pilnej interwencji medycznej. To z kolei sprawi, że osoby ranne w wypadkach komunikacyjnych, chorzy z objawami zawału serca, udaru mózgu czy innych chorób wymagających pilnej pomocy będą dłużej oczekiwać na udzielenie im świadczeń przez pogotowie ratunkowe. Można zatem wyciągnąć wniosek, że postulowane przez OZZL rozwiązanie sprowadzi realne zagrożenie dla zdrowia i/lub życia chorych na etapie przedszpitalnym.  

Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewnienie właściwego funkcjonowania transportów międzyszpitalnych leży w wyłącznej gestii poszczególnych szpitali. Obecne patologie w tym zakresie wynikają wyłącznie z niewłaściwego sposobu ich organizacji np. zawierania umów z najtańszymi firmami transportowymi oddalonymi o dziesiątki kilometrów od danego szpitala. Tym samym rozwiązań obecnych problemów należy poszukiwać w sposobie zawierania umów szpitali z firmami transportowymi a nie wprowadzając postulowane przez OZZL rozwiązania, które godzą w bezpieczeństwo chorych wymagających interwencji na etapie przedszpitalnym.


Ogólnopolskie Towarzystwo Ratowników Medycznych    Skontaktuj się z autorem petycji