NIE dla usunięcia drzew przeszkadzających ruchowi lotniczemu na terenie Katowickiego Parku Leśnego

Prezydent Miasta Katowice prowadzi postępowanie wszczęte na wniosek zarządcy Lotniska Muchowiec - Aeroklubu Polskiego, dotyczące  „usunięcia obiektu naturalnego stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, oznaczonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec jako przeszkoda lotnicza 37.”

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie ok. 117 000 drzew na powierzchni 47 ha, o które wnioskuje Aeroklub będzie wiązało się praktycznie z trwałym wylesieniem ogromnego terenu Katowickiego Parku Leśnego. Park ten stanowi teren wypoczynku dla setek tysięcy mieszkańców Katowic i okolicznych miast, jest także miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt.

Aglomeracja katowicka to coraz bardziej zakorkowany obszar. Presja urbanizacyjna na przyległe tereny jest bardzo duża. Przybywa nowych osiedli, dróg i samochodów, a ubywa terenów zielonych, w tym szczególnie zadrzewionych, tak ważnych
z zarówno ekologicznego jak i społecznego punktu widzenia, dających schronienie podczas coraz częściej pojawiających się upalnych lat.

Planowane usunięcie drzewostanów i roślinności krzewiastej produkujących ogromne ilości tlenu i absorbujących ogromne ilości wody po gwałtownych opadach
i pozostawienie tego terenu bez roślinności spowoduje nieodwracalne skutki dla środowiska przyrodniczego.

Dlatego też wiele podmiotów w tym w szczególności zarządca terenu - Nadleśnictwo Katowice sprzeciwia się wycince. W podobnym tonie wypowiada się także Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej UM Katowice. Rozstrzygnięcie tej sprawy jest jednak niepewne.

Podobny los może czekać także kilka innych terenów, opisanych jako przeszkody nr 35, 36, 38, 37, 40 i 41. Łączny teren wnioskowany do wycinki to ok. 60,5 ha!

Zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta Marcina Krupy o podjęcie wszelkich dostępnych kroków zmierzających do zaniechania trwałej wycinki drzew
w pobliżu Lotniska Muchowiec!

EiOL_logo.png

STOWARZYSZENIE "EKOROZWÓJ I OCHRONA LASÓW"

Więcej szczegółów można znaleźć poniżej:

http://katowice24.info/jesli-ta-wycinka-dojdzie-do-skutku-bedzie-to-koniec-katowickiego-parku-lesnego/

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24839912,aeroklub-chce-wycinki-drzew-wokol-lotniska-na-muchowcu-przeszkoda.html

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/katowice-zniknie-117-tysiecy-drzew-w-parku-lesnym/j84mr5j

Przeszkody_dla_ruchu_lotniczego.jpgMapa przeszkód dla ruchu lotniczego wokół Lotniska Muchowiec.


Stowarzyszenie Ekorozwój i Ochrona Lasów    Skontaktuj się z autorem petycji