Nie dla wykluczenia Kielc i województwa świętokrzyskiego z CPK

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Wicepremierze, Szanowny Panie Marszałku Sejmu, Szanowna Pani Marszałek Senatu, Szanowni Panie i Panowie Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Szanowny Panie Ministrze Infrastruktury, 

w związku ze zmianami w projekcie budowy CPK ogłoszonymi przez pana premiera w dniu 26.06.24 i druzgocącym w skutkach dla całego województwa świętokrzyskiego faktem, iż Kielce, jako jedyne miasto wojewódzkie zostało wykluczone z projektu Kolei Dużych Prędkości w ramach CPK, zwracam się do Państwa z apelem o włączenie Kielc do tego projektu. 

Decyzja o pominięciu Kielc w planie szybkich kolei zablokuje rozwój naszego miasta, pozbawi jego mieszkańców, ale także mieszkańców całego województwa świętokrzyskiego szansy na cywilizacyjny skok w rozwoju gospodarczym, ekonomicznym, turystycznym i kulturalnym. Targi Kielce, czyli drugi w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów, wystaw, konferencji i kongresów buduje kolejną halę, co w połączeniu z rozwojem szybkich linii kolejowych, dałoby niespotykany dotąd impuls rozwojowy.  Decyzja o pominięciu nas w planach szybkich kolei przyczyni się do wykluczenia tej insytucji, jak i całego miasta. To miasto wojewódzkie powinno być centrum komunikacyjnym, nie zaś ośrodki ościenne. Decyzja dotyka bezpośrednio prawie milion dwieście mieszkańców Kielc i województwa świętokrzyskiego. 

Sprzeciwiamy się wykluczeniu Kielce, jak i całe województwa z projektu Kolei Dużych Prędkości. Jesteśmy obywatelami Polski i na równi z mieszkańcami innych miast wojewódzkich mamy prawo i domagamy się sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju. 

 

 


Maciej Bursztein, współwłaściciel Formaster S.A. (Dafi), Prezes Zarządu Fundacji Perspektywy Na, Radny Miasta Kielce    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Maciej Bursztein, współwłaściciel Formaster S.A. (Dafi), Prezes Zarządu Fundacji Perspektywy Na, Radny Miasta Kielce będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...