Piesze przejście między Orunią i Chełmem

My, niżej podpisani, rodzice uczniów SP56 oraz mieszkańcy na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) żądamy:

1. Umożliwienia alternatywnego przejścia dla pieszych między Orunią (obręb ul. Małomiejskiej), a Chełmem (obręb ul. Hebanowskiego) podczas remontu SP56. Ścieżka łącząca dzielnice Chełm (od strony ul. Hebanowskiego) z terenem szkoły SP56 (ul. Małomiejska) została zamknięta na czas termomodernizacji szkoły. Prace remontowe przewidziane są do grudnia 2022r. Na czas prac nie została zaproponowana mieszkańcom żadna alternatywa izolując mieszkańców od m.in. dostępu do komunikacji miejskiej, punktów handlowo-usługowych, przychodni. Ponadto uczniowie SP56 zamieszkujący na Chełmie muszą dotrzeć do szkoły dużo dłuższymi i zdecydowanie bardziej niebezpiecznymi drogami (większy ruch uliczny lub bardziej niebezpieczne okolice).

Działając w interesie mieszkańców dzielnic Orunia i Chełm oraz mając na względzie bezpieczeństwo uczniów SP56 żądamy umożliwienia alternatywnego przejścia pieszego przez teren SP56 na czas remontu.

Ścieżka łącząca obie dzielnice powstała około 30lat temu z inicjatywy mieszkańców ul. Hebanowskiego. Formalnie jej status nigdy nie został uregulowany. Istnieje kilka możliwości zapewnienia przejścia między Orunią, a Chełmem ich umożliwienie leży w dobrej woli Dyrektor SP56

2. Utrzymania ciągłości ruchu pieszych między Orunią, a Chełmem po zakończeniu termomodernizacji SP56 przez teren szkoły. Ruch pieszych między Orunią (obręb ul. Małomiejskiej i Ptasiej), a Chełmem (obręb ul. Hebanowskiego) odbywa się przez teren szkoły SP56 nie kolidując z zajęciami dydaktycznymi.

Działając w interesie mieszkańców dzielnic Orunia i Chełm oraz mając na względzie bezpieczeństwo uczniów SP56 żądamy umożliwienia przejścia pieszego przez teren SP56 po zakończeniu termomodernizacji. Jesteśmy zaniepokojeni możliwością zamknięcia przez SP56 przejścia łączącego Orunię i Chełm


Mieszkańcy Oruni i Chełmu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Oruni i Chełmu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...