Nie podnoście cen biletów MPK we Wrocławiu w 2013 roku

My, niżej podpisani mieszkańcy Wrocławia, studenci pobierający naukę na wrocławskich uczelniach wyższych oraz mieszkańcy powiatów graniczących z Wrocławiem zwracamy się z prośbą o niepodnoszenie cen biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w 2013 roku.

Władze Wrocławia wprowadziły już podwyżkę cen biletów w 2012 roku. Uważamy, że potencjalne wprowadzenie podwyżki cen biletów godzi w interes społeczny i dobro obywateli Miasta Wrocławia. Podwyżka taka, o której informują lokalne media, uderzy we wszystkich obywateli Naszego Miasta, a najdotkliwszy będzie dla tych najsłabszych i najuboższych. Nie zgadzamy się, aby Władze Wrocławia znów sięgały do kieszeni studentów czy seniorów. Kolejną podwyżką miasto nie zachęci kierowców, aby przesiedli się do komunikacji zbiorowej.

Dlatego My, niżej podpisani wyrażamy stanowczy sprzeciw wprowadzeniu przez Władze Wrocławia podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej w 2013 roku.