NIE zgadzamy się na likwidację Naszej Harcerskiej Bazy Obozowej "Krzeczków" nad jeziorem Niesłysz

My, harcerze, instruktorzy, członkowie rodzin, sympatycy ZHP, rodzice zuchów i harcerzy czujemy się zobligowani do wyrażenia naszego zdania, a także zdecydowanego sprzeciwu wobec działań Nadleśnictwa Świebodzin (decyzja z dnia 28.03.2022r.), dążących do likwidacji Harcerskiej Bazy Obozowej w Krzeczkowie, prowadzonej przez Hufiec Wrocław Związku Harcerstwa Polskiego.

297560591_563359338864022_7583675053605722676_n1.jpg

Zgodnie ze swoją nazwą, Harcerska Baza Obozowa Krzeczków służy społeczności harcerskiej od 45 lat, podtrzymuje tradycyjne wartości harcerskie i kształtuje kolejne pokolenia patriotów. Tu wychowywali się i nabierali hartu ducha nasi dziadkowie i rodzice a dziś następne pokolenia zdobywają harcerskie sprawności i umiejętności. Las wokół bazy od lat uczy nas pokory, pracowitości i współpracy, wzmacnia charakter oraz wychowuje harcerzy potrafiących i gotowych bronić swoich wartości.

W całej Polsce bazy harcerskie nie są likwidowane, lecz modernizowane, lub wprowadza się zmiany w zarządzaniu i dostosowuje do obowiązujących przepisów prawa i norm. Celem podpisanego 24.06.2019 r. porozumienia pomiędzy Lasami Państwowymi,
a przedstawicielami organizacji harcerskich, w tym Związku Harcerstwa Polskiego, jest zagwarantowanie prawidłowego przygotowania i przebiegu obozów harcerskich, a także promocja i popularyzacja wiedzy przyrodniczej. Nasze działania związane z Harcerską Bazą w Krzeczkowie prowadzone są w pełnej zgodzie z warunkami ww. porozumienia. Warte podkreślenia jest, że możliwość organizacji obozów harcerskich w lesie
z pewnością pozwoli wykształcić młodych ludzi na osoby wrażliwe na przyrodę i szanujące się rodzimą naturę.

HBO Krzeczków jest ważnym miejscem integracji międzypokoleniowej, zawsze gotowym do podjęcia działań na rzecz dzieci i potrzebujących. Baza jest bardzo popularna w Polsce i za granicą, jest otwarta dla innych. Z wypoczynku korzystają harcerze ZHP i ZHR oraz inne organizacje NGO: Fundacja „Hobbit”, kluby płetwonurkowe, kluby młodzieżowe oraz grupy nieformalne: np. rodzice z dziećmi z niepełnosprawnościami, kręgi katolickie itp. Baza może jednorazowo przyjąć 300 harcerzy, a mimo to poszczególne podobozy nie odczuwają sąsiedztwa innych, ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu
i atrakcyjną lokalizację. Na naszej bazie harcerskiej były i są realizowane programy międzynarodowe. Swoje obozy na terenie Bazy organizują skauci z różnych państw.

296999645_1093556108211108_1762004935972615556_n.jpg

  Wymieńmy kilka znaczących faktów:

- po Harcerskiej Akcji Letniej obozowisko jest likwidowane i przyroda ma możliwość regeneracji do kolejnego sezonu wakacyjnego,

- w ciągu jednego sezonu letniego baza przyjmuje ok. 1000 osób. Są to czynni harcerze, instruktorzy, seniorzy instruktorzy wraz z rodzinami, liczne organizacje i stowarzyszenia

- nowa Komenda Hufca powołana 4 lata temu dynamicznie działa usprawniając działanie bazy oraz kupując sprzęt niezbędny do realizacji wypoczynku, np. 20 namiotów za łączną sumę 84 tysięcy złotych, i inne wyposażenie na kwotę 60 tysięcy.

- zalecenia otrzymane od lokalnych służb są realizowane z najwyższą starannością. Droga dojazdowa została wyremontowane przez Gminę Świebodzin na prośbę harcerzy, na wniosek Nadleśniczego estetyka domków obsługi bazy została poprawiona i wpisuje się
w klimat lasu,

- podczas sezonu wakacyjnego na HBO „Krzeczków” organizowane są akcje sprzątania terenu leśnego, w które włączane są przyjeżdżające grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne spędzające wakacje na naszej bazie

- przygotowany został plan modernizacji budynku głównego oraz stołówki, lecz z powodu otrzymania wypowiedzenia dzierżawy terenu wykonanie tego planu zostało wstrzymane,

- dochód z bazy HBO Krzeczków umożliwia całoroczną, statutową działalność Hufca Wrocław, - jest to jedna z niewielu baz harcerskich w Polsce, która systematycznie od 1977 roku organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

- HBO Krzeczków w sezonie letnim obsługują lokalne firmy, wspieramy lokalnych przedsiębiorców, tym samym generujemy wpływy do budżetu Gminy Świebodzin, dajemy też miejsca pracy lokalnym mieszkańcom,

- likwidacja bazy to koszt min. 150 tys. zł. Kwotę tę moglibyśmy przeznaczyć na modernizację budynku sanitarnego oraz zaplecza kuchennego, a nie na niszczenie tego, co przez tyle lat budowały kolejne pokolenia harcerzy. Koszty likwidacji bazy spowodują paraliż w działaniu statutowym Hufca Wrocław.

- założenie nowej bazy to niewspółmiernie porównywalny koszt, któremu Hufiec Wrocław może nie podołać i tym samym stracić możliwość organizowania wypoczynku letniego dla harcerzy, dzieci i młodzieży z całej Polski,

- rozumiemy zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia związane z drzewostanem. Jesteśmy otwarci na współpracę oraz konsultacje i wykonanie wszelkich zaleceń specjalistów w zakresie wymogów bezpieczeństwa, aby wypoczynek był bezpieczny
i kontynuowany podczas organizacji akcji letnich w HBO Krzeczków.

Stanowczo domagamy się odrzucenia pomysłu likwidacji bazy harcerskiej HBO Krzeczków. Chcemy nadal realizować cele statutowe i programowe ZHP i nadal mieć „nasze” miejsce w Krzeczkowie, aby wyjazd na obóz był zwieńczeniem całorocznej pracy
i inspiracją do dalszych działań.

Jesteśmy przekonani, że biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę Hufca Wrocław Związku Harcerstwa Polskiego z Nadleśnictwem Świebodzin i Lasami Państwowymi,
a także jej niepodważalne znaczenie dla edukacji kolejnych pokoleń patriotów wrażliwych na przyrodę, istnieje możliwość renegocjacji warunków funkcjonowania bazy harcerskiej w tym miejscu. Każdy podpis pod petycją może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego istnienia w dotychczasowej formule Harcerskiej Bazy Obozowej w Krzeczkowie. Podpisujmy więc ją i udostępniajmy, z wiarą, że liczba podpisów może skłonić Nadleśnictwo Świebodzin do zmiany decyzji.

Wierzymy, że wiedza Lasów Państwowych, w szczególności  Nadleśnictwa Świebodzin
i nasze dobre praktyki, wspólnie tworzą warunki do prawidłowego przygotowania
i przebiegu obozów harcerskich. Lasy Państwowe i organizacje harcerskie mają tożsame wartości związane z ochroną i poszanowaniem przyrody. Apelujemy zatem o zmianę decyzji i znalezienie innego rozwiązania, które nie będzie tak drastyczne jak całkowita likwidacja Harcerskiej Bazy Obozowej „Krzeczków”.

Mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie w magicznym Krzeczkowie będą miały miejsce ważne harcerskie wydarzenia i uroczystości, zuchy i harcerze będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a pieśń harcerska będzie rozbrzmiewać na wodach jeziora Niesłysz. 

297771707_1016751255703326_4427341775348159828_n.jpg 


Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...