NIE zgadzamy się na likwidację Naszej Harcerskiej Bazy Obozowej "Krzeczków" nad jeziorem Niesłysz

My, harcerze, instruktorzy, członkowie rodzin, sympatycy ZHP, rodzice zuchów i harcerzy czujemy się zobligowani do wyrażenia naszego zdania, a także zdecydowanego sprzeciwu wobec działań Nadleśnictwa Świebodzin (decyzja z dnia 28.03.2022r.), dążących do likwidacji Harcerskiej Bazy Obozowej w Krzeczkowie, prowadzonej przez Hufiec Wrocław Związku Harcerstwa Polskiego.

297560591_563359338864022_7583675053605722676_n1.jpg

Zgodnie ze swoją nazwą, Harcerska Baza Obozowa Krzeczków służy społeczności harcerskiej od 45 lat, podtrzymuje tradycyjne wartości harcerskie i kształtuje kolejne pokolenia patriotów. Tu wychowywali się i nabierali hartu ducha nasi dziadkowie i rodzice a dziś następne pokolenia zdobywają harcerskie sprawności i umiejętności. Las wokół bazy od lat uczy nas pokory, pracowitości i współpracy, wzmacnia charakter oraz wychowuje harcerzy potrafiących i gotowych bronić swoich wartości.

W całej Polsce bazy harcerskie nie są likwidowane, lecz modernizowane, lub wprowadza się zmiany w zarządzaniu i dostosowuje do obowiązujących przepisów prawa i norm. Celem podpisanego 24.06.2019 r. porozumienia pomiędzy Lasami Państwowymi,
a przedstawicielami organizacji harcerskich, w tym Związku Harcerstwa Polskiego, jest zagwarantowanie prawidłowego przygotowania i przebiegu obozów harcerskich, a także promocja i popularyzacja wiedzy przyrodniczej. Nasze działania związane z Harcerską Bazą w Krzeczkowie prowadzone są w pełnej zgodzie z warunkami ww. porozumienia. Warte podkreślenia jest, że możliwość organizacji obozów harcerskich w lesie
z pewnością pozwoli wykształcić młodych ludzi na osoby wrażliwe na przyrodę i szanujące się rodzimą naturę.

HBO Krzeczków jest ważnym miejscem integracji międzypokoleniowej, zawsze gotowym do podjęcia działań na rzecz dzieci i potrzebujących. Baza jest bardzo popularna w Polsce i za granicą, jest otwarta dla innych. Z wypoczynku korzystają harcerze ZHP i ZHR oraz inne organizacje NGO: Fundacja „Hobbit”, kluby płetwonurkowe, kluby młodzieżowe oraz grupy nieformalne: np. rodzice z dziećmi z niepełnosprawnościami, kręgi katolickie itp. Baza może jednorazowo przyjąć 300 harcerzy, a mimo to poszczególne podobozy nie odczuwają sąsiedztwa innych, ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu
i atrakcyjną lokalizację. Na naszej bazie harcerskiej były i są realizowane programy międzynarodowe. Swoje obozy na terenie Bazy organizują skauci z różnych państw.

296999645_1093556108211108_1762004935972615556_n.jpg

  Wymieńmy kilka znaczących faktów:

- po Harcerskiej Akcji Letniej obozowisko jest likwidowane i przyroda ma możliwość regeneracji do kolejnego sezonu wakacyjnego,

- w ciągu jednego sezonu letniego baza przyjmuje ok. 1000 osób. Są to czynni harcerze, instruktorzy, seniorzy instruktorzy wraz z rodzinami, liczne organizacje i stowarzyszenia

- nowa Komenda Hufca powołana 4 lata temu dynamicznie działa usprawniając działanie bazy oraz kupując sprzęt niezbędny do realizacji wypoczynku, np. 20 namiotów za łączną sumę 84 tysięcy złotych, i inne wyposażenie na kwotę 60 tysięcy.

- zalecenia otrzymane od lokalnych służb są realizowane z najwyższą starannością. Droga dojazdowa została wyremontowane przez Gminę Świebodzin na prośbę harcerzy, na wniosek Nadleśniczego estetyka domków obsługi bazy została poprawiona i wpisuje się
w klimat lasu,

- podczas sezonu wakacyjnego na HBO „Krzeczków” organizowane są akcje sprzątania terenu leśnego, w które włączane są przyjeżdżające grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne spędzające wakacje na naszej bazie

- przygotowany został plan modernizacji budynku głównego oraz stołówki, lecz z powodu otrzymania wypowiedzenia dzierżawy terenu wykonanie tego planu zostało wstrzymane,

- dochód z bazy HBO Krzeczków umożliwia całoroczną, statutową działalność Hufca Wrocław, - jest to jedna z niewielu baz harcerskich w Polsce, która systematycznie od 1977 roku organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

- HBO Krzeczków w sezonie letnim obsługują lokalne firmy, wspieramy lokalnych przedsiębiorców, tym samym generujemy wpływy do budżetu Gminy Świebodzin, dajemy też miejsca pracy lokalnym mieszkańcom,

- likwidacja bazy to koszt min. 150 tys. zł. Kwotę tę moglibyśmy przeznaczyć na modernizację budynku sanitarnego oraz zaplecza kuchennego, a nie na niszczenie tego, co przez tyle lat budowały kolejne pokolenia harcerzy. Koszty likwidacji bazy spowodują paraliż w działaniu statutowym Hufca Wrocław.

- założenie nowej bazy to niewspółmiernie porównywalny koszt, któremu Hufiec Wrocław może nie podołać i tym samym stracić możliwość organizowania wypoczynku letniego dla harcerzy, dzieci i młodzieży z całej Polski,

- rozumiemy zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia związane z drzewostanem. Jesteśmy otwarci na współpracę oraz konsultacje i wykonanie wszelkich zaleceń specjalistów w zakresie wymogów bezpieczeństwa, aby wypoczynek był bezpieczny
i kontynuowany podczas organizacji akcji letnich w HBO Krzeczków.

Stanowczo domagamy się odrzucenia pomysłu likwidacji bazy harcerskiej HBO Krzeczków. Chcemy nadal realizować cele statutowe i programowe ZHP i nadal mieć „nasze” miejsce w Krzeczkowie, aby wyjazd na obóz był zwieńczeniem całorocznej pracy
i inspiracją do dalszych działań.

Jesteśmy przekonani, że biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę Hufca Wrocław Związku Harcerstwa Polskiego z Nadleśnictwem Świebodzin i Lasami Państwowymi,
a także jej niepodważalne znaczenie dla edukacji kolejnych pokoleń patriotów wrażliwych na przyrodę, istnieje możliwość renegocjacji warunków funkcjonowania bazy harcerskiej w tym miejscu. Każdy podpis pod petycją może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego istnienia w dotychczasowej formule Harcerskiej Bazy Obozowej w Krzeczkowie. Podpisujmy więc ją i udostępniajmy, z wiarą, że liczba podpisów może skłonić Nadleśnictwo Świebodzin do zmiany decyzji.

Wierzymy, że wiedza Lasów Państwowych, w szczególności  Nadleśnictwa Świebodzin
i nasze dobre praktyki, wspólnie tworzą warunki do prawidłowego przygotowania
i przebiegu obozów harcerskich. Lasy Państwowe i organizacje harcerskie mają tożsame wartości związane z ochroną i poszanowaniem przyrody. Apelujemy zatem o zmianę decyzji i znalezienie innego rozwiązania, które nie będzie tak drastyczne jak całkowita likwidacja Harcerskiej Bazy Obozowej „Krzeczków”.

Mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie w magicznym Krzeczkowie będą miały miejsce ważne harcerskie wydarzenia i uroczystości, zuchy i harcerze będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a pieśń harcerska będzie rozbrzmiewać na wodach jeziora Niesłysz. 

297771707_1016751255703326_4427341775348159828_n.jpg 


Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...