Niebezpieczne drogi w gminie Siedlisko

Wójt Gminy Siedlisko

Zwracamy się z postulatem o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na odcinkach dróg wojewódzkich Siedlisko – Różanówka oraz Siedlisko – Borowiec znajdujących się na terenie gminy Siedlisko.

W/w odcinki dróg są wąskie, co uniemożliwia bezpieczne wymijanie się pojazdów. Przy manewrach wymijania zachodzi konieczność zjechania na pobocze drogi, które jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada liczne i głębokie ubytki. Zły stan w/w dróg wpływa na brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zważywszy na fakt niebezpiecznych sytuacji do jakich dochodzi między użytkownikami dróg.

Zabiegi dokonywane przez zarządcę drogi a polegające na doraźnej naprawie poboczy są nieskuteczne i nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Zdaniem mieszkańców wydatkowanie w ten sposób środków jest nieekonomiczne.

W związku z powyższym prosimy o podjęcie natychmiastowych działań w kierunku poszerzenia w/w dróg.

Mieszkańcy 

Gminy Siedlisko

piekne-katy.jpg


Marcin Kula - Radny Powiatu Nowosolskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Kula - Radny Powiatu Nowosolskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...