O natychmiastowe wyłączenie z wycinek Lasu Milowego w Wesołej

Pani Minister Paulina Henning-Kloska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Email: biuro.ministra@klimat.gov.pl, info@klimat.gov.pl

Pan Nadleśniczy Marek Roman

Nadleśnictwo Drewnica

ul. Kolejowa 31 05-091 Ząbki

drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

 

Zwracamy się z apelem do Nadleśnictwa Drewnica o natychmiastowe wyłączenie z wycinek (TPP – trzebież późna) następujących fragmentów / adresów Lasu Milowego: Pododdział 17-03-3-10-292 -a -00,

Pododdział 17-03-3-10-293 -g -00,

Pododdział 17-03-3-10-294 -c -00,

Las Milowy znajduje się w granicach administracyjnych m. st. Warszawy, pomiędzy kilkoma osiedlami dzielnicy Wesoła oraz szpitalem MSWiA i pełni ważną funkcję społeczną. Wnosimy o pilne wyznaczenie na terenie Lasu Milowego lasu o zwiększonej funkcji społecznej, wyłączenie go z  gospodarki leśnej i ograniczenie wycinek do sanitarnych.

Docelowo wnosimy o wyłączenie terenu z Nadleśnictwa Drewnica i przekazanie go do Lasów Miejskich m. st. Warszawy.TPP_Las_MIlowy.png


Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...