O ODPOWIEDNIE UREGULOWANIE ZAWODU KOSMETOLOGA W POLSCE

 PETYCJA_grafika1.jpg

  PETYCJA O ODPOWIEDNIE UREGULOWANIE ZAWODU KOSMETOLOGA W POLSCE

 

Zwracamy się z prośbą o odpowiednie uregulowanie zawodu kosmetologa.

Obecny stan prawny  

Środowisko kosmetologiczne zgłasza potrzebę nadrobienia zaległości legislacyjnych. Obecna sytuacja prawna nie odzwierciedla aktualnej sytuacji rynku estetycznego oraz tempa jego rozwoju.

Od ponad 20 lat kosmetolodzy w Polsce kształceni są w ramach studiów wyższych, niejednokrotnie na renomowanych uczelniach medycznych. W Polsce jest aż 70 uczelni kształcących na kierunku kosmetologia. Kosmetolodzy to grupa kilkudziesięciu tysięcy wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie dodatkowo podnoszą swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, szkoleń, sympozjów naukowych. Coraz częściej kosmetolodzy decydują się na kontynuację edukacji realizując studia doktoranckie. Wśród kosmetologów są także wykładowcy, którzy są docenianymi prelegentami podczas międzynarodowych konferencji naukowych.

Kosmetolodzy cieszą się zaufaniem klientów. Niestety nie każdemu jednak się to podoba. W związku z tym jesteśmy od lat świadkami nasilającej się nagonki na środowisko kosmetologiczne.

1.Działania części przedstawicieli środowiska lekarskiego w mediach i podczas konferencji

W mediach i podczas konferencji niektórzy przedstawiciele środowiska lekarskiego starają się usilnie przekonywać społeczeństwo, że część zabiegów z zakresu kosmetologii wykracza poza uprawnienia i możliwości ich realizacji przez kosmetologów, argumentując to tym, że stanowią te usługi tzw. „medycynę estetyczną”. W Polsce nie ma jednak takiej specjalizacji lekarskiej jak tzw. „medycyna estetyczna”.

Co bardziej bulwersujące, ww. przedstawiciele środowiska lekarskiego w swoich wypowiedziach medialnych wprowadzać mogą społeczeństwo w błąd mówiąc, że kosmetolodzy wykonują usługi estetyczne wbrew obowiązującemu prawu.

Wskazani przedstawiciele środowiska lekarskiego zdają się również wykorzystywać niedostateczną wiedzę odbiorców ich wypowiedzi, w tym nawet niektórych prezenterów telewizyjnych, celebrytów i innych osób w temacie kompetencji poszczególnych zawodów w branży estetycznej. Osoby te nie mają chociażby wiedzy na temat braku statystyk dotyczących powikłań po zabiegach estetycznych. Mimo tego wspomniani przedstawiciele budują atmosferę strachu wokół zabiegów wykonywanych przez tzw. „nielekarzy”.

W niektórych mediach próbuje się manipulować opinią publiczną strasząc rzekomymi powikłaniami po zabiegach wykonywanych przez kosmetologów. Jak się jednak okazuje, po dokładnym sprawdzeniu tychże powikłań nie były one wykonane przez kosmetologów, a także nie były nawet wynikiem działań na terenie Polski. Celów, jakimi kierują się  w swoich działaniach ww. niektórzy przedstawiciele środowiska lekarskiego można się tylko domyślać, w szczególności wobec tego, że traktują kosmetologów wyłącznie jako rosnącą konkurencję.  

2.Propozycje zmian prawnych przedstawiane przez niektórych przedstawicieli środowisk lekarskich skierowane w szczególności przeciwko kosmetologom

Niektórzy przedstawiciele środowisk lekarskich w sposób zorganizowany prowadzą działania, które mają na celu, a przynajmniej tak można z nich wyinterpretować, stworzenie nowych regulacji prawnych m.in. poszerzających zakres definicji świadczeń zdrowotnych o zabiegi upiększające i estetyczne lub ich część. Natomiast upiększaniem, poprawą urody i wyglądu ciała zajmują się od lat z powodzeniem kosmetolodzy oraz technicy usług kosmetycznych. Proponowane przez lekarzy rozwiązania prawne, jeśli zostałyby wdrożone, spowodują potencjalnie uniemożliwienie wykonywania części podstawowych zabiegów kosmetologii estetycznej, które od lat są narzędziem w codziennej pracy kosmetologa.

Mimo licznych wniosków o dołączenie przedstawicieli środowiska kosmetologów do rozmów na temat zakresu kompetencji w ramach usług estetycznych, głos kosmetologów był niestety najczęściej pomijany lub próbowano wypowiadać się w ich imieniu.

Izba Kosmetologów od ponad 2 lat przekonywała decydentów i interesariuszy publicznych do stworzenia odpowiedniej przestrzeni, czy to w ramach działań administracji czy w Parlamencie celem prowadzenia odpowiednich prac nad uregulowaniem zawodu kosmetologa. W szczególności celem było unaocznienie, że nauka i technologia idą cały czas do przodu i tak jak kiedyś nie było odpowiednio formalnie uregulowanych zawodów, jak fizjoterapeuta, czy diagnosta laboratoryjny, to teraz są one uznane jako zawody medyczne i cieszą się dużą popularnością i zaufaniem w społeczeństwie. Kosmetolog również świadczy usługi o charakterze ściśle związanym z dbaniem o jakość i komfort życia, wyglądu a także swoją pracą przyczynia się do zachowania zdrowia.

W lutym 2020 roku udało się powołać specjalną Komisję ds. podiatrii, podologii i kosmetologii.  Przedstawiciele Izby Kosmetologów, korzystając z zaproszenia Pani Poseł Barbary Dziuk, w stworzonej w Parlamencie RP przestrzeni do merytorycznej dyskusji, współorganizowali pierwsze w historii spotkanie w Parlamencie RP, dotyczące zawodu kosmetologa, co szczególnie ważne z udziałem grupy zawodowej kosmetologów- e-posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Podiatrii, Podologii i Kosmetologii. Tematem spotkania był: Zawód kosmetologa w Polsce - aktualna sytuacja i postulaty środowiska.

3.Stawianie w złym świetle tych lekarzy, którzy popierają kosmetologów i są otwarci na partnerską współpracę z nimi

Obserwujemy niepokojące zjawisko polegające na piętnowaniu lekarzy współpracujących z kosmetologami na różnych polach, w tym m.in. pracujących w gabinetach u kosmetologów, prowadzących szkolenia, czy biorących udział w sympozjach organizowanych przez kosmetologów i dedykowanych kosmetologom.

Doświadczenia kosmetologów pokazują, że na świecie z powodzeniem funkcjonuje współpraca pomiędzy różnymi zawodami mająca przede wszystkim na uwadze dobro osób korzystających z usług estetycznych. Specjaliści dzielą się doświadczeniami, wzajemnie sobie pomagając. Na takim podejściu zyskuje przede wszystkim wspomniana osoba korzystająca z usług estetycznych, która wówczas otrzymuje usługi o odpowiedniej jakości. Kosmetolodzy potrafią i chcą współpracować także z lekarzami. Natomiast musi być to współpraca na zasadach partnerskich, z zachowaniem wzajemnego szacunku.

4.Propozycje zmian prawnych przedstawiane przez niektórych przedstawicieli środowisk lekarskich w odniesieniu do ograniczenia możliwości stosowania określonych typów wyrobów medycznych lub innych urządzeń i technologii przez kosmetologów  

W związku ze zmianami regulacyjnymi, dotyczącymi wprowadzania na rynek i zapewnienia jakości wyrobów medycznych lub innych urządzeń i technologii, podejmowane były działania (np. raporty, prezentowane stanowiska podczas konferencji i propozycje zmian prawnych) przez niektórych przedstawicieli środowisk lekarskich, aby na kanwie ww. zmian „przy okazji”, wprowadzić dodatkowe ograniczenia, daleko wykraczające poza ww. regulacje, aby w ten sposób zakazać stosowania określonych wyrobów medycznych lub innych urządzeń i technologii przez kosmetologów. Innymi słowy, chciano uniemożliwić świadczenie określonych usług kosmetologom poprzez ograniczenie możliwości stosowania w ich zakresie wyrobów medycznych lub innych urządzeń i technologii.   

 

 Środowisko kosmetologicznie mówi zdecydowane NIE próbie monopolizacji rynku estetycznego przez niektórych przedstawicieli środowiska lekarskiego, w tym w szczególności poprzez wprowadzenie nieuzasadnionych ograniczeń, a szczególnie wprowadzanie ich – tak, jak to odbieramy - „tylnymi drzwiami” (np. przez ograniczenie stosowania określonych urządzeń lub przez próby zdefiniowania, że dana usługa jest świadczeniem zdrowotnym, a w konsekwencji wykonywać ją może tylko osoba z wykształceniem lekarskim). Oficjalnie, niejednokrotnie ww. przedstawiciele środowiska lekarskiego, w szczególności działającego w ramach tzw. medycyny estetycznej mówią, że nie mają nic przeciwko kosmetologom. Natomiast prezentują oni wizję roli kosmetologa w branży estetycznej, która sprowadza się ona co najwyżej do roli swoistego „asystenta” lekarza, w pełni podporządkowanego temu lekarzowi, którego zadaniem byłoby głównie podtrzymanie dobrej relacji z klientami gabinetów lekarskich. Jest to zauważalna próba dyskredytacji i celowego umniejszania rangi zawodu kosmetologa poprzez chęć pełnego podporządkowania sobie kolejnej grupy zawodowej. W naszej ocenie, dobro klienta i bezpieczeństwo usług estetycznych było i jest zawsze kluczowe. Jednakże, w naszej ocenie, nie zostanie ono zapewnione przez działania podejmowane przez ww. przedstawicieli środowiska lekarskiego i wprowadzenie swoistego „monopolu” w tym zakresie.

Dopiero bowiem wzajemna, partnerska współpraca prowadzona na zasadach „fair-play” i niepodważanie wzajemnie kompetencji i uprawnień może przynieść pozytywne efekty.

Ponad 20-letnia aktywna obecność kosmetologa na rynku usług estetycznych wystarczająco udowodniła, że kosmetolodzy z powodzeniem wykonują zabiegi zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jest to w praktyce w pełni niezależny zawód. I właśnie o jego uregulowanie wnosi środowisko kosmetologiczne.

Kosmetolodzy to także prężnie rozwijający się przedsiębiorcy prowadzący gabinety, zatrudniający pracowników, inwestujący duże środki w coraz to nowsze technologie. To właśnie kosmetolodzy obecnie są siłą napędową w rozwoju rynku estetycznego w Polsce. Nie pozwólmy by niekorzystne warunki legislacyjne spowodowały, że pozbędziemy się kolejnej grupy zawodowej, która w wyniku działań przedstawicieli innych grup zawodowych będzie masowo wyjeżdżać i zasilać swoim potencjałem inne kraje.

Dlaczego ten temat jest ważny? Dlaczego nie możemy przejść obok niego obojętnie?

Po pierwsze jeżeli pracę straci kilkadziesiąt tysięcy wykształconych kosmetologów dostęp do usług estetycznych będzie znacznie utrudniony. A przecież usługi estetyczne to nie tylko wypełnianie ust, czy likwidacja zmarszczek. Kosmetolodzy skutecznie pomagają swoim klientom m.in. w poprawie wyglądu po trądziku, likwidacji blizn pozapalnych, redukcji uporczywego rumienia, likwidacji przebarwień różnego pochodzenia, etc. Musimy zdać sobie sprawę jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają specjaliści kosmetolodzy. Teraz dzięki postępowi technologicznemu i ogólnemu rozwojowi rynku, dostęp do usług tego typu jest realny prawie dla każdego obywatela naszego kraju. Jeżeli dla części osób, pewne defekty lub - w ich ocenie - niedoskonałości w wyglądzie sprawiają, że stanowią one dla nich poważne kompleksy, które wpływają negatywnie na poczucie własnej wartości, a my wiemy jak można takim osobom pomóc, dlaczego mamy pozwolić na wprowadzenie ograniczeń, które spowodują także – zakładając racjonalnie -  znaczny wzrost cen w związku ze zmniejszoną liczbą osób świadczących usługi. 

Wówczas doprowadzimy do tego, że nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na skorzystanie z usług estetycznych. Powinniśmy raczej skupić się na dbałości o jak najwyższą jakość usług, a nie wykluczaniu rzeszy specjalistów, którzy budowali rynek estetyczny od samych podstaw.  

Próba degradacji, a może nawet usunięcia kosmetologów z rynku uderza w cały rynek. Negatywne skutki ograniczeń, które próbują wprowadzić niektórzy przedstawiciele środowisk lekarskich, odczują nie tylko klienci, ale także producenci i dystrybutorzy zarówno sprzętów jak i preparatów będących wyrobami medycznymi. Należy zdawać sobie sprawę, że rynek estetyczny zasila w dużej mierze budżet państwa, gdyż jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów. Nie pozwólmy na regres całej branży.

Jest jeszcze jeden ważny powód - branża kosmetyczna w początkach pandemii w marcu tego roku wykazała się nie lada determinacją i jako pierwsza, bez zwłoki odpowiedziała na apel środowiska medycznego, zasilając szpitale w środki ochrony bezpośredniej, maseczki, przyłbice, rękawiczki. Było to wówczas to, czego najbardziej brakowało, a z uwagi na sytuacje na świecie było nie do kupienia. Szlachetną postawę kosmetologów i kosmetyczek dostrzegł również Premier dziękując za nią w jednym ze swoich wystąpień. Ten drobny zdawałoby się akt solidarności pokazuje jak ta branża potrafi współdziałać, gdy obywatele kraju tego potrzebują. Pokazanie empatii jest najważniejszą cechą potrzebną w zawodach dla których zdrowie i dobro klientów jest kluczowe.

Naszym celem jest, aby kosmetolodzy i sympatycy naszego zawodu podjęli wspólnie działania, po to by przeciwstawić się wprowadzeniu nieuzasadnionych oraz nieuprawnionych ograniczeń, postulowanych przez niektóre środowiska na rynku usług estetycznych, a które to ograniczenia – jeśli byłyby wdrażane - doprowadzić mogą do praktycznego zakazu realizacji części usług estetycznych przez kosmetologów. Walczymy – co należy podkreślić wyraźnie - o utrzymanie naszych aktualnych miejsc pracy i kompetencji oraz uprawnień i prawa do świadczenia usług estetycznych przez kosmetologów. Kolejnym celem jest zapewnienie i wyraźne potwierdzenie uprawnień kosmetologów oraz prawa do świadczenia przez nich możliwie szerokiego zakresu usług estetycznych, w taki sposób, aby nie mogło to być kwestionowane przez przedstawicieli innych środowisk i zawodów, w szczególności poprzez próby wprowadzania określonych ograniczeń w tym zakresie „tylnymi drzwiami”. Ponadto, uważamy, że w zakresie części zagadnień, warto już teraz zwiększyć kompetencje i możliwości działania przez kosmetologów, jako specjalistów na rynku usług estetycznych, a w szczególności wprowadzić takie rozwiązania, które zapewnią partnerską współpracę kosmetologów z przedstawicielami zawodów medycznych.

DLATEGO TEŻ APELUJEMY DO:

- kosmetologów,

- studentów kosmetologii,

- techników usług kosmetycznych,

- dystrybutorów i producentów zaopatrujących gabinety w urządzenia i produkty,

- uczelni wyższych kształcących kosmetologów,

- organizatorów kongresów, targów,

- organizatorów szkoleń, sympozjów,

- szkoleniowców w branży estetycznej,

- klientów gabinetów kosmetologicznych,

do wsparcia i zadbania solidarnie o branżę estetyczną, gdyż jesteśmy od siebie wzajemnie zależni.  

Prosimy WSZYSTKICH o podpisywanie petycji.

#bezpiecznieUkosmetologa

#razemDlakosmetologii

 

Zarząd Izby Kosmetologów

Justyna Gorlicka- Kruk

Marzena Woskowicz     


Izba Kosmetologów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Izba Kosmetologów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...