o uchylenie decyzji Wójta Gminy Leszno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację „Rozbudowy kotłowni węglowej w zakładzie Dawtona"

                                                      Sz.P. Grzegorz Banaszkiewicz

                                                      Wójt Gminy Leszno

                                                       Aleja Wojska Polskiego 21

                                                       05-084 Leszno

 

Petycja

o uchylenie decyzji Wójta Gminy Leszno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładowej kotłowni węglowej, obejmującej swym zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce o nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR”

 

My niżej podpisani wnosimy o

uchylenie decyzji Wójta Gminy Leszno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładowej kotłowni węglowej, obejmującej swym zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce o nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR” wydanej 20.06.2024 r. na wniosek Dawtona Sp. z o.o. z dnia 22.03.2022 r. (Obwieszczenie nr OŚGK.6220.73.2022). Wnosimy również o wznowienie postępowania o wydanie ww decyzji i zobowiązanie inwestora do sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji.

 

Uzasadnienie

 Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia „Rozbudowa zakładowej kotłowni węglowej, obejmującej swym zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce o nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR” docelowa moc kotłowni to 14,25 MW. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie istotnie negatywnie na środowisko i potencjalnie negatywnie na zdrowie mieszkańców Gminy Leszno. W tym istotnie wzrosną emisji tlenków siarki, azotu, węgla i dwutlenku węgla. Co za tym idzie jest to przedsięwzięcie kwalifikujące się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

Jednocześnie zgodnie z „uchwałą antysmogową” Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r. z i nr  59/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r) dla powiatu warszawskiego zachodniego przewidziano zakaz stosowania paliwa węglowego od 1 stycznia 2028 r.

Należy wskazać również, że MPZP terenu Leszno PGR nie przewiduje stosowania paliwa węglowego do ogrzewania. 

Mieszkańcy są zachęcani do eliminacji paliwa węglowego. Zarówno Unia Europejska, Państwo Polskie jak Gmina Leszno przeznacza istotne środki na przechodzenie na niskoemisyjne i bezemisyjne metody ogrzewania. 
Natomiast realizacja ww. przedsięwzięcia i rozbudowa kotłowni węglowe zniweluje wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza.

 


Jacek Werder, Aneta Porębska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jacek Werder, Aneta Porębska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...