O ZMIANĘ W USPRAWNIENIU PRACY RUCHU NA PRZEJEŻDZIE KOLEJOWYM W MIĘKINI

O ZMIANĘ W USPRAWNIENIU PRACY RUCHU NA PRZEJEŻDZIE KOLEJOWYM W MIĘKINI

(Chodzi o zbyt długo (do kilku minut) zamknięte szlabany przed i po przejeździe pociągu.)

Sołtys i Rada Sołecka Miękini ul. Kwiatowa 11/1 55-330 Miękinia 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Sołtys i Rada Sołecka Miękini

Jan Nawłoka

Ul. Kwiatowa 11/1

55-330 Miękinia

Tel. Jan Nawłoka 660-214-717 , Honorata Dulska 603-655-050

Dane są przetwarzane w celu zbierania podpisów pod wnioskiem – petycją.

O ZMIANĘ W USPRAWNIENIU PRACY RUCHU NA PRZEJEŻDZIE KOLEJOWYM W MIĘKINI

(Chodzi o zbyt długo (do kilku minut) zamknięte szlabany przed i po przejeździe pociągu.)

Dane zostaną udostępnione Urząd Miejski w Miękini ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia

Koleje Dolnośląskie S.A. ul. Kolejowa 2 59-220 Legnica

celem złożenia wniosku -petycji do rozpatrzenia.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do otrzymania odpowiedzi od złożonego wniosku -petycji. Jednocześnie posiadają

Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Podanie Danych jest dobrowolne , jednak niezbędne do zrealizowania cele.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji petycji-wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Jan Nawłoka 660-214-717 , Honorata Dulska 603-655-050    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jan Nawłoka 660-214-717 , Honorata Dulska 603-655-050 do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...