Obowiązek jazdy w kaskach dla kierowców i pasażerów samochodów

Od lat 80. i 90. wiadomo, że urazy głowy najczęściej związane są z wypadkami samochodowymi. Straty - leczenie, śmierć - dla każdego kraju są z tego powodu ogromne co roku (w Australii dekady temu szacowano już na poziomie 400-500 mln dolarów rocznie).

Chcemy zwrócić się z petycją do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie wprowadzenia obowiązku jazdy w samochodach w kaskach m.in. typu rowerowego, co - jak wynika z naukowych analiz - znacznie mogłoby zmniejszać ryzyko urazów przy wypadkach komunikacyjnych.


Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...